Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie programu pomocy państwa realizowanego przez Słowenię w oparciu o krajowe ustawodawstwo dotyczące kwalifikowanych producentów energii elektrycznej, sprawa nr C 7/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1181) (1)

Data ogłoszenia:2007-08-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 6

Strona 6 z 18

(39)

Jak wykazano w poniższej tabeli, z analizy kosztów oraz kalkulacji ekonomicznej przeprowadzonej dla różnych kategorii elektrowni kwalifikowanych wynika, że w żadnej z elektrowni kwalifikowanych wartość bieżąca netto cen zakupu mających zastosowanie w ramach programu pomocy nie przekracza bieżącej wartości netto kosztów wszystkich inwestycji ogółem.

L 219/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.8.2007

Tabela 2 Porównanie wartości bieżącej netto cen zakupu z kosztami inwestycji poszczególnych elektrowni kwalifikowanych

Rodzaj elektrowni kwalifikowanej pod względem źródła energii pierwotnej

Moc

PlanoPoszczewana gólne koszty roczna inwestycji sprzedaż

Inwestycje

Roczna opłata wyrównawcza

Opłata wyrównawcza – koszty inwestycji (wartość bieżąca netto) [w mln SIT]

Rozmiar

[kW]

[MWh]

[SIT/kW]

[w mln SIT]

[w mln SIT rocznie]

Hydroelektrownie

do 1 MW od 1 MW do 10 MW

100

456

480 000 380 000

48 1 140

2,9 63,1

– 21,0 – 549,1 – 369,3 – 492,1 – 22,2

3 000 10 656

Elektrownie wykorzystujące biomasę

do 1 MW ponad 1 MW

600 1 500 100

2 725 6 813 187

990 000 660 000 341 000 253 000 715 000

594 990 34 5 060 2 145 52 121 110

22,5 52,9 1,2

Elektrownie wiatrowe

do 1 MW ponad 1 MW

20 000 40 800 3 000 20 736

234,5 – 2 802,2 119,2 – 1 029,1 2,7 0,8 12,5 – 26,2 – 105,4 – 1,0 – 7,0 – 212,0 – 16,0 – 19,3 – 5,0

Elektrownie geotermalne Elektrownie słoneczne do 36 kW ponad 36 kW Inne elektrownie kwalifikowane (biogaz) Elektrownie kwalifikowane lub elektrownie cieplne wykorzystujące odpady komunalne do 1 MW od 1 MW do 10 MW do 1 MW od 1 MW do 10 MW do 1 MW

36 100 120

34 1 430 000 116 1 210 000 628 913 000

100

624

319 000 286 000

32 858

2,8 72,5

3 000 19 728

Elektrociepłownie wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji na potrzeby ciepłownictwa komunalnego Elektrociepłownie wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji na potrzeby przemysłu

700

2 496

198 000 165 000

139 495

16,1 63,0

3 000 10 698

700

3 135

187 000

131

2,5

Uwaga: Przy zastosowaniu stopy dyskontowej w wysokości 8 % na okres 15 lat oraz przy obniżeniu ceny zakupu lub opłaty wyrównawczej o 5 % po 5 latach i o 10 % po 10 latach, zgodnie z dekretem dotyczącym zakupu.

(40)

Opłaty wyrównawcze dla poszczególnych elektrowni kwalifikowanych obejmują również zwrot z kapitału określony w ustawodawstwie słoweńskim, co stanowi minimalną stopę dyskontową w wysokości 8 % w odniesieniu do inwestycji zrealizowanych ze środków publicznych. W wyniku niedostosowania cen zakupu do opłat wyrównawczych zwrot z kapitału dla wszystkich elektrowni kwalifikowanych wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych wynosi obecnie poniżej 8 %, co wykazano w poniższej tabeli. W odniesieniu do opłat wyrównawczych przyznawanych elektrowniom słonecznym nie wykazują one żadnego zysku (ujemny zwrot), zwłaszcza w przypadku elektrowni małych i średnich.

24.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 219/15

Tabela 3 Zwrot z kapitału dla poszczególnych elektrowni kwalifikowanych

Zwrot z kapitału zawarty w opłacie wyrównawczej

Rodzaj elektrowni kwalifikowanej pod względem źródła energii pierwotnej

Moc

Opłata wyrównawcza

Rozmiar

[kW]

[SIT/kWh]

Hydroelektrownie Elektrownie wykorzystujące biomasę Elektrownie wiatrowe Elektrownie geotermalne Elektrownie słoneczne Inne elektrownie kwalifikowane (biogaz) Elektrownie kwalifikowane lub elektrownie cieplne wykorzystujące odpady komunalne Elektrociepłownie wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji na potrzeby ciepłownictwa komunalnego Elektrociepłownie wytwarzające energię elektryczną w procesie kogeneracji na potrzeby przemysłu

do 1 MW od 1 MW do 10 MW do 1 MW ponad 1 MW do 1 MW ponad 1 MW do 36 kW ponad 36 kW

100 3 000 600 1 500 100 20 000 3 000 36 100 120

6,75 6,23 8,69 8,17 6,55 6,05 6,05 81,67 7,46 20,97 4,74 3,87 5,9 5,38 4,83

6,95 % 7,90 % 2,30 % 6,00 % 0,40 % 6,35 % 7,30 % – 1,4 % – 15,0 % 6,80 % 4,40 % 7,30 % 0,49 % 4,20 % – 0,1 %

do 1 MW od 1 MW do 10 MW do 1 MW od 1 MW do 10 MW do 1 MW

100 3 000 700 3 000 700

Uwaga: Zwrot z kapitału obliczony dla inwestycji zrealizowanych w odniesieniu do elektrowni kwalifikowanych (patrz: tabela 2) przy aktualnej wartości opłaty wyrównawczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 219 POZ 9 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L219 - 42 z 200724.8.2007

  Sprostowanie do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG (  Dz.U. L 52 z 21.2.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 12, tom 03, str. 3)

 • Dz. U. L219 - 37 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniająca decyzję 2004/558/WE wdrażającą dyrektywę Rady 64/432/EWG w sprawie dodatkowych gwarancji dla handlu wewnątrzwspólnotowego bydłem odnoszących się do zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła i zatwierdzenia programów zwalczania przedstawionych przez państwa członkowskie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3905) (1)

 • Dz. U. L219 - 36 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 17/2006 (ex N 3/2006) – pomoc szkoleniowa na rzecz Autoeuropa – Automóveis Lda., Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3130) (1)

 • Dz. U. L219 - 30 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugalia – Pomoc na rzecz spółki Djebel (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1959) (1)

 • Dz. U. L219 - 25 z 200724.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 26/2006 (ex N 110/2006), Tymczasowy mechanizm obronny dla przemysłu stoczniowego – Portugalia (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1756) (1)

 • Dz. U. L219 - 7 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy (Barèges-Gavarnie (CHNP) – Hořické trubičky (CHOG))

 • Dz. U. L219 - 5 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 988/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L219 - 3 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 987/2007 z dnia 22 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów smuklicy w strefie WE IIa oraz IV przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L219 - 1 z 200724.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 986/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.