Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 800/1999 i (WE) nr 2090/2002 w odniesieniu do kontroli w ramach refundacji wywozowych do produktów rolnych

Data ogłoszenia:2007-08-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 5

Strona 5 z 5

Na wniosek eksportera art. 1 ust. 1, 4, 5 i 6 mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do wniosków o refundacje złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że nie upłynął termin ustanowiony w ust. 2 lub, w odpowiednim przypadku, ust. 4 art. 49 rozporządzenia (WE) nr 800/1999.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 sierpnia 2007 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

30.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 226/13

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK XI Produkty i miejsca przeznaczenia wyłączone z oddalonej strefy refundacji SEKTOR PRODUKTU – WYŁĄCZONE MIEJSCA PRZEZNACZENIA Cukier (*) Cukier lub produkty cukrowe objęte kodami CN 1701 11 90, 1701 12 90, 1701 91 00, 1701 99 10, 1701 99 90, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 99, 2106 90 30, 2106 90 59 – Maroko, Algieria, Turcja, Syria, Liban. Zboża (*) CN 1001 – Federacja Rosyjska, Mołdowa, Ukraina, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Turcja, Syria, Liban, Izrael, Egipt, Libia, Tunezja, Algieria, Maroko, Ceuta, Melilla. CN 1003 – wszystkie miejsca przeznaczenia. CN 1004 – Islandia, Federacja Rosyjska. Ryż (*) CN 1006 – wszystkie miejsca przeznaczenia. Mleko i przetwory mleczne (*) Wszystkie produkty – Maroko, Algieria. Mleko i przetwory mleczne objęte kodami CN 0401 30; 0402 21; 0402 29; 0402 91; 0402 99; 0403 90; 0404 90; 0405 10; 0405 20; 0405 90 – Kanada, Meksyk, Turcja, Syria, Liban, 0406 – Syria, Liban, Meksyk. Wołowina i cielęcina Wszystkie produkty – wszystkie miejsca przeznaczenia, Wino Wszystkie produkty – strefy 3 i 4 w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 883/2001, Maroko, Algieria. Drób Mięso drobiowe – wszystkie miejsca przeznaczenia, Pisklęta jednodniowe objęte kodem CN 0105 11 – Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk. Jaja (*) Jaja w skorupkach o kodzie ERN 0407 0030 9000 – Japonia, Rosja, Chiny, Tajwan. Jaja wylęgowe o kodzie ERN 0407 00 11 9000; 0407 00 19 9000 – Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Meksyk.

(*) Inne niż w postaci towarów niewymienionych w załączniku I zawierających mniej niż 90 % masy danego produktu.

L 226/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.8.2007

ZAŁĄCZNIK XII Zapisy, o których mowa w art. 8 — w języku bułgarskim: — w języku hiszpańskim: — w języku czeskim: — w języku duńskim: — w języku niemieckim: — w języku estońskim: — w języku greckim: — w języku angielskim: — w języku francuskim: — w języku włoskim: — w języku łotewskim: — w języku litewskim: — w języku węgierskim: — w języku maltańskim: Регламент (ЕО) № 800/1999 Reglamento (CE) no 800/1999 Nařízení (ES) č. 800/1999 Forordning (EF) nr. 800/1999 Verordnung (EG) Nr. 800/1999 Määrus (EÜ) nr 800/1999 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 800/1999 Regulation (EC) No 800/1999 Règlement (CE) no 800/1999 Regolamento (CE) n. 800/1999 Regula (EK) Nr. 800/1999 Reglamentas (EB) Nr. 800/1999 800/1999/EK rendelet Regolament (KE) Nru 800/1999

— w języku niderlandzkim: Verordening (EG) nr. 800/1999 — w języku polskim: — w języku portugalskim: — w języku rumuńskim: — w języku słowackim: — w języku słoweńskim: — w języku fińskim: — w języku szwedzkim: Rozporządzenie (WE) nr 800/1999 Regulamento (CE) n.o 800/1999 Regulamentul (CE) nr. 800/1999 Nariadenie (ES) č. 800/1999 Uredba (ES) št. 800/1999 Asetus (EY) N:o 800/1999 Förordning (EG) nr 800/1999”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 226 POZ 9 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L226 - 30 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie finansowe mające zastosowanie do Eurojust

 • Dz. U. L226 - 28 z 200730.8.2007

  Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie przyznania Irlandii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni na morzu na potrzeby pilotażowego projektu zwiększenia danych zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3983)

 • Dz. U. L226 - 21 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/54/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (1)

 • Dz. U. L226 - 19 z 200730.8.2007

  Dyrektywa Komisji 2007/53/WE z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L226 - 15 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2184/96 dotyczącego przywozu do Wspólnoty ryżu pochodzącego i sprowadzanego z Egiptu

 • Dz. U. L226 - 7 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 831/2002 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyki Wspólnoty, dotyczące dostępu do poufnych danych do celów naukowych (1)

 • Dz. U. L226 - 5 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przez statki pływające pod banderą Włoch

 • Dz. U. L226 - 3 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Norwegii obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L226 - 1 z 200730.8.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.