Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 1

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 1

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 (2007/573/WE)

L 228/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł 1 2 3 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 797 295 1 683 008 8 230 180

4 797 295 1 683 008 8 230 180

Wydatki D — Ogółem

14 710 483

14 710 483

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/3

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł Rozdział 30 31 32 33 34 35 36 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) PROGRAM PHARE INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) NOWA ERA BHP PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

6 150 000

6 150 000

1 550 000 148 080 57 000 325 100

1 550 000 148 080 57 000 325 100

Tytuł 3 — Ogółem

8 230 180

8 230 180

L 228/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 3 WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 30 300

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych Zapytania o informacje i inne koszty Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych Artykuł 3 0 0 — Razem 1 118 500 1 118 500 p.m. 1 030 000 88 500 p.m. 1 030 000 88 500

3000 3001 3002 3003

301

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną Artykuł 3 0 1 — Razem

3010

200 000 200 000

200 000 200 000

302

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni Obserwatorium Ryzyka Środowisko pracy Artykuł 3 0 2 — Razem 1 028 500 1 140 000 2 168 500 1 028 500 1 140 000 2 168 500

3020 3024

303

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. Inne posiedzenia Artykuł 3 0 3 — Razem

3030

480 000 66 690 546 690

480 000 66 690 546 690

3032

304

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji Edycja Artykuł 3 0 4 — Razem

3040

380 000 51 250 431 250

380 000 51 250 431 250

3044

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/5

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 306 3060 3061

Treść

RF

Środki 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Tłumaczenie pisemne i ustne Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych Tłumaczenie ustne Artykuł 3 0 6 — Razem p.m. 705 811 705 811 p.m. 705 811 705 811

307 3072

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim Artykuł 3 0 7 — Razem 480 000 480 000 480 000 480 000

308 3080

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura Artykuł 3 0 8 — Razem 271 202 271 202 271 202 271 202

309 3091 3092

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Artykuł 3 0 9 — Razem Rozdział 3 0 — Ogółem 219 351 8 696 228 047 6 150 000 219 351 8 696 228 047 6 150 000

300 3001

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 030 000

1 030 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.