Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 105

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 105

Strona 1 z 6
31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/105

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 (2007/577/WE)

L 228/106 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

DOCHODY

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 800 000

– 1 700 000

4 100 000

Tytuł 1 — Ogółem

5 800 000

– 1 700 000

4 100 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/107 PHEA

TYTUŁ 1 WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 10 100 1000

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej Artykuł 1 0 0 — Razem Rozdział 1 0 — Ogółem 5 800 000 5 800 000 5 800 000 – 1 700 000 – 1 700 000 – 1 700 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000

100 1000

Wkład Wspólnoty Europejskiej Wkład Wspólnoty Europejskiej

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

5 800 000

– 1 700 000

4 100 000

Uwagi Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

L 228/108 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

WYDATKI

Tytuł 1 2 3 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI KOSZTY POŚREDNIE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

2 594 000 846 000 2 360 000

– 441 000 115 000 – 1 374 000

2 153 000 961 000 986 000

Wydatki D — Ogółem

5 800 000

– 1 700 000

4 100 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/109 PHEA

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

Tytuł Rozdział 11 12 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA INNE USŁUGI

2 282 000

– 387 000

1 895 000

51 000 121 000 140 000

– 9 000 – 45 000

42 000 76 000 140 000

13 14

Tytuł 1 — Ogółem

2 594 000

– 441 000

2 153 000

L 228/110 PHEA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 1 WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 110 1100 1101 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY Pracownicy tymczasowi Wynagrodzenie podstawowe Dodatki Artykuł 1 1 0 — Razem 712 000 178 000 890 000 – 57 000 – 8 000 – 65 000 655 000 170 000 825 000

111 1110

Pozostali pracownicy Pracownicy kontraktowi Artykuł 1 1 1 — Razem 1 352 000 1 352 000 – 319 000 – 319 000 1 033 000 1 033 000

112 1120 1121

Składki pracodawców Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych Artykuł 1 1 2 — Razem Rozdział 1 1 — Ogółem 31 000 9 000 40 000 2 282 000 – 2 000 – 1 000 – 3 000 – 387 000 29 000 8 000 37 000 1 895 000

110 1100

Pracownicy tymczasowi Wynagrodzenie podstawowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

712 000

– 57 000

655 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych. 1101 Dodatki

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 105 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.