Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 125

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 125

Strona 1 z 8
31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/125

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007 (2007/578/WE)

L 228/126

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW Tytuł 2 — Ogółem 421 270 933 421 270 933 8 050 000 8 050 000

OGÓŁEM

421 270 933

8 050 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/127 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 2 OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 — OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

Artykuł Pozycja Treść Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

200 2000 2008 2009

Opłaty z instytucji i organów Subwencja z Komisji na działalność operacyjną Środki operacyjne z Komisji Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo Artykuł 2 0 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 0 — OGÓŁEM 7 599 000 194 500 000 219 171 933 421 270 933 421 270 933 8 050 000 0 0 8 050 000 8 050 000

Tytuł 2 — Ogółem OGÓŁEM

421 270 933 421 270 933

8 050 000 8 050 000

L 228/128

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

TYTUŁ 2 OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 2 0 — OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

200

Opłaty z instytucji i organów

2000

Subwencja z Komisji na działalność operacyjną

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

7 599 000

8 050 000

Uwagi Dochód pochodzący z subwencji Komisji dla organu w wysokości 9 425 000 EUR netto, w tym 4 325 000 EUR w rezerwie ustanowionej przez Parlament Europejski, częściowo uwolnionej w wysokości 2 499 000 EUR w dniu 21 marca 2007 r. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

2008

Środki operacyjne z Komisji

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

194 500 000

0

Uwagi Dochód pochodzący ze środków, które Komisja ma przekazać na następujące cele: — fazę walidacji orbitalnej programu (środki TEN-T); dotychczas nie podpisano umowy między ESA i GSA; — fazę rozmieszczenia; dotychczas nie podpisano umowy koncesyjnej; — siódmy program ramowy w dziedzinie badań i rozwoju; — program MEDA II, po podpisaniu umowy między DG AIDCO i GSA w 2006 r. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego GSA środki te będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków, do których przypisano te środki. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 1321/2004 z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie ustanowienia struktur zarządzania europejskimi programami radionawigacyjnymi (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1942/2006 (Dz.U. L 367 z 22.12.2006, str. 18).

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/129 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

ROZDZIAŁ 2 0 — OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW (ciąg dalszy)

2 0 0 (ciąg dalszy)

2009

Środki przekazane przez Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

219 171 933

0

Uwagi Dochód pochodzący ze środków, które Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo ma przekazać na następujące cele: — fazę walidacji orbitalnej programu; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; — drugą dotację dla programu EGNOS; dotychczas nie podpisano umowy między Europejską Agencją Kosmiczną a GSA; — umowy MATIMOP oraz NRSCC, dotychczas niepodpisane.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 125 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.