Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 10

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 10

Strona 10 z 20

223 2230 2232

Pojazdy Zakup i wymiana pojazdów Wynajem, utrzymanie, używanie i naprawa pojazdów Artykuł 2 2 3 — Ogółem 20 000 35 000 55 000 40 000 20 000 60 000

225 2250 2251 2252 2254

Wydatki na dokumentacje i bibliotekę Zakup książek i innych prac w formie papierowej i w formacie elektronicznym Specjalna biblioteka, sprzęt do dokumentacji i powielania Prenumerata gazet i magazynów, w formacie papierowym lub elektronicznym Zachowanie dokumentów Artykuł 2 2 5 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 2 — OGÓŁEM p.m. 4 500 84 500 p.m. 1 500 p.m. 4 500 139 500 3 000 p.m. 1 500 3 000

L 228/178 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 3

230 2300

Materiały piśmiennicze i biurowe Zapasy materiałów piśmienniczych i biurowych Artykuł 2 3 0 — Ogółem 12 000 12 000 8 000 8 000

232 2320 2321 2329

Koszty finansowe Opłaty bankowe Straty na kursie wymiany Inne opłaty finansowe Artykuł 2 3 2 — Ogółem p.m. p.m. 12 000 12 000 p.m. p.m. 11 000 11 000

233 2330

Wydatki prawne Wydatki prawne Artykuł 2 3 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

234 2340

Odszkodowania i rekompensaty Odszkodowania i rekompensaty Artykuł 2 3 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

235 2350 2352 2353 2359

Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne Różne wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi Przeniesienia działów i inny transport sprzętu Inne wydatki operacyjne Artykuł 2 3 5 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 3 — OGÓŁEM p.m. 1 000 31 500 55 500 28 000 2 500 p.m. 1 000 9 500 28 500 6 000 2 500

ROZDZIAŁ 2 4

240 2400

Opłaty pocztowe i wysyłki Opłaty pocztowe i wysyłki Artykuł 2 4 0 — Ogółem ROZDZIAŁ 2 4 — OGÓŁEM 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000

Tytuł 2 — Ogółem

371 500

301 500

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/179 CEPOL

TYTUŁ 2 BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

200 2001

Wynajem Koszty wynajmu sal konferencyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wynajmu sal konferencyjnych. 2002 Koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszty wynajmu pomieszczeń mieszkalnych, między innymi w przypadku, gdy Europejskie Kolegium Policyjne musi zapełnić wakat. 2003 Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wynajmu budynków lub części budynków. 201 2010 Ubezpieczenie Ubezpieczenie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 000

5 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć składki polisy ubezpieczeniowej w odniesieniu do budynku zajmowanego przez Europejskie Kolegium Policyjne. 202 2020 Woda, gaz, prąd i ogrzewanie Woda, gaz, prąd i ogrzewanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

16 000

11 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wody, gazu, prądu i ogrzewania płatnych zgodnie z Service Level Agreement (Umowa o poziomie świadczonych usług) zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

L 228/180 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

203

Utrzymywanie czystości i konserwacje

2030

Utrzymywanie czystości i konserwacje

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

18 500

30 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty utrzymania czystości i konserwacji płatnych zgodnie z Service Level Agreement zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.