Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 11

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 11

Strona 11 z 20

204

Wyposażenie pomieszczeń

2040

Wyposażenie pomieszczeń

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

2 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma być przeznaczona na wyposażenie pomieszczeń.

205

Ochrona i monitorowanie budynku

2050

Ochrona i monitorowanie budynku

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

4 000

4 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć różne rodzaje wydatków związane z fizycznym i materialnym bezpieczeństwem osób i mienia w zakresie nie zapewnionym przez CENTREX na podstawie Service Level Agreement zawartej pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX.

208

Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

2080

Inne wydatki poprzedzające zakup, budowę i wyposażenie budynku

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć prace związane z wykończeniem, między innymi na płytki podłogowe.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/181 CEPOL

ROZDZIAŁ 2 0 — INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

209 2090

Inne wydatki odnoszące się do budynków Inne wydatki odnoszące się do budynków

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

7 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wszelkie inne wydatki bieżące odnoszące się do budynku, które nie zostały ujęte w innych artykułach niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ 2 1 — WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

210 2100

Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z systemami komputerowymi Zakup sprzętu i oprogramowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

95 000

12 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki odnoszące się do zakupu lub wynajmu sprzętu i systemów komputerowych oraz oprogramowania systemowego. 2102 Konserwacja sprzętu i oprogramowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki odnoszące się do utrzymywania i konserwacji sprzętu i systemów oraz oprogramowania aplikacyjnego. 2103 Telefon, telegraf, teleks i telewizja

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

71 000

45 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty komunikacji, koszty przesyłania danych oraz połączeń telegraficznych i teleksowych, a w szczególności zgodnie z Service Level Agreement zawartą pomiędzy Europejskim Kolegium Policyjnym a CENTREX. 2104 Pomoc zewnętrzna dla dokonywania analiz, programowania i działania systemów komputerowych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty pomocy i szkolenia przeprowadzanych przez firmy konsultacyjne komputerowe w zakresie działania i rozwoju systemów i aplikacji komputerowych, łącznie ze wsparciem dla użytkowników.

L 228/182 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 2 2 — MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

220 2200

Sprzęt biurowy Zakup i wymiana sprzętu biurowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki związane ze sprzętem biurowym. 2202 Wypożyczenie, konserwacja i naprawy sprzętu biurowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wypożyczenie, konserwację i naprawy sprzętu biurowego. 221 2210 Umeblowanie Zakup i wymiana umeblowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

20 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zakup umeblowania i mebli specjalnych, jak również wymianę umeblowania zużytego lub nienadającego się do użytku. 2212 Wypożyczenie, konserwacja i naprawy umeblowania

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.