Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 14

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 14

Strona 14 z 20

305 3050

Inne wydatki związane z władzami i organami Inne wydatki związane z władzami i organami Artykuł 3 0 5 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 0 — OGÓŁEM 10 000 10 000 374 000 20 000 20 000 335 500

L 228/188 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 1 — KURSY I SYMPOZJA ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

310 3100 3101 3109

Zewnętrzni eksperci i instruktorzy Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania Inne wydatki związane z zewnętrznymi ekspertami i inspektorami Artykuł 3 1 0 — Ogółem p.m. 667 000 575 000 92 000 p.m. 290 000 255 000 35 000

311 3110 3119

Uczestnicy Zwrot kosztów zakwaterowania Inne wydatki związane z uczestnikami Artykuł 3 1 1 — Ogółem 1 255 500 p.m. 1 255 500 750 000 p.m. 750 000

312 3120 3121 3122 3129

Wykłady Przygotowanie Tłumaczenia ustne Materiały do wykładów i badań Inne wydatki związane z wykładami Artykuł 3 1 2 — Ogółem p.m. 351 500 184 500 110 000 57 000 105 000 53 000 12 000 12 000 182 000

313 3130 3131 3139

Moduły kursów korespondencyjnych Opracowanie modułów kursów korespondencyjnych Rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych Inne wydatki związane z modułami kursów korespondencyjnych Artykuł 3 1 3 — Ogółem p.m. 76 000 66 000 10 000 p.m. p.m. 2 000 2 000

319 3190 3191 3199

Inne koszty bieżące Koszty organizacyjne i administracyjne Transport miejscowy Inne koszty bieżące Artykuł 3 1 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 1 — OGÓŁEM 190 000 87 500 204 000 481 500 2 831 500 134 000 71 500 20 000 225 500 1 449 500

ROZDZIAŁ 3 2

320 3200 3201 3202 3203 3204

Wspólne programy Opracowanie wspólnych programów Rozprowadzanie wspólnych programów Standardy szkolenia dla oficerów policji wyższej rangi Uaktualnianie wspólnych programów Tłumaczenie wspólnych programów — 78 000 60 000 — — 62 000 6 000 25 000 30 000 5 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/189 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

Artykuł Pozycja 320 3205 3209 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

(ciąg dalszy) Sympozjum dla organizatorów kursu Inne wydatki związane z ujednoliconym programem nauczania Artykuł 3 2 0 — Ogółem p.m. 221 000 15 000 — p.m. 60 000

321 3210 3211 3212 3213 3214 3219

Badania i dobra praktyka Konferencja badawcza Policji Europejskiej Korespondenci narodowi Grupa robocza ds. nauk policyjnych Współpraca w instytutami badawczymi Sympozjum informacyjne badawczo-naukowe Inne wydatki związane z dobrą praktyką i badaniami Artykuł 3 2 1 — Ogółem 47 500 31 000 40 000 5 000 30 000 5 000 158 500 — p.m. 60 000 28 000 15 000 12 000 5 000

322 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3229

Sieć elektroniczna Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi Usługi konsultacyjne związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi Koordynatorzy krajowi Grupa robocza sieci elektronicznej Sympozjum informacyjne Podgrupy Inne wydatki dotyczące sieci elektronicznej Artykuł 3 2 2 — Ogółem p.m. 359 000 — 18 000 — 155 000 340 000 301 000 p.m. — 40 000 110 000 45 000 10 000 15 000 5 000

323 3230 3231 3239

Metody nauki Grupa robocza Podgrupy Inne wydatki związane z metodami nauki Artykuł 3 2 3 — Ogółem p.m. 67 000 40 000 27 000 25 000 15 000 5 000 45 000

324 3240

Wymiana Wymiany Artykuł 3 2 4 — Ogółem 15 000 15 000 60 000 60 000

325 3250 3251 3259

Stosunki zewnętrzne Współpraca z krajami nieczłonkowskimi Stosunki zewnętrzne grupy roboczej Inne wydatki związane ze stosunkami zewnętrznymi Artykuł 3 2 5 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 2 — OGÓŁEM p.m. 38 000 858 500 10 000 28 000 — — 10 000 575 000 10 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.