Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 15

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 15

Strona 15 z 20

L 228/190 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ ROZDZIAŁ

Artykuł Pozycja

33 35 36 37

— — — —

OCENA DELEGACJE REPREZENTACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 3

330 3300

Grupa robocza ACTA Grupa robocza ACTA Artykuł 3 3 0 — Ogółem 40 000 40 000 10 000 10 000

339 3390

Inne wydatki związane z oceną Inne wydatki związane z oceną Artykuł 3 3 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 3 — OGÓŁEM p.m. p.m. 40 000 — — 10 000

ROZDZIAŁ 3 5

351 3510 3511

Delegacje Delegacje dla celów organizacyjnych i stosunków zewnętrznych Delegacje dla celów programowych Artykuł 3 5 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 5 — OGÓŁEM 100 000 50 000 150 000 150 000 115 000 55 000 170 000 170 000

ROZDZIAŁ 3 6

361 3610

Reprezentacja Reprezentacja Artykuł 3 6 1 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 6 — OGÓŁEM — — — 10 000 10 000 10 000

ROZDZIAŁ 3 7

371 3710

Publikacje i materiały informacyjne Publikacje i materiały informacyjne Artykuł 3 7 1 — Ogółem 5 000 5 000 p.m. p.m.

372 3720 3721 3722

Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych Usługi CdT (Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu) Usługi tłumaczeń ustnych Inne wydatki Artykuł 3 7 2 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 7 — OGÓŁEM p.m. p.m. 55 000 60 000 55 000 p.m. p.m. 55 000 55 000 55 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/191 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 8 — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 8

381 3810

Projekt MEDA II Projekt MEDA II Artykuł 3 8 1 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m.

382 3820

Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) Artykuł 3 8 2 — Ogółem ROZDZIAŁ 3 8 — OGÓŁEM p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Tytuł 3 — Ogółem OGÓŁEM

4 314 000 7 439 000

2 605 000 5 000 000

L 228/192 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 — WŁADZE I ORGANY

Uwagi Artykuł 10 decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

300

Rada Nadzorująca

3000

Zwrot kosztów podróży uczestników

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

143 000

170 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży dla uczestników uprawnionych do otrzymywania takiego zwrotu.

3001

Wydatki organizacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

68 000

52 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi związane z salą konferencyjną, sprzętem technicznym i cateringiem.

3002

Spotkania przekazujące obowiązki prezydencji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

4 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań poprzedniej, obecnej i przyszłej prezydencji.

3009

Inne wydatki związane z Radą Nadzorującą

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

3 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/193 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 0 — WŁADZE I ORGANY (ciąg dalszy)

301

Komitet Strategiczny

3010

Zwrot kosztów podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

26 000

20 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3011

Wydatki organizacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.