Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 16

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 16

Strona 16 z 20

3019

Inne wydatki związane z Komitetem Strategicznym

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

302

Komitet ds. Budżetu i Administracji

3020

Zwrot kosztów podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

31 500

15 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

3021

Wydatki organizacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

7 500

4 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

L 228/194 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 0 — WŁADZE I ORGANY (ciąg dalszy)

3 0 2 (ciąg dalszy)

3029

Inne wydatki związane z Komitetem ds. Budżetu i Administracji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 303 3030 Komitet Planu Rocznego Zwrot kosztów podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

26 000

15 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów. 3031 Wydatki organizacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering. 3039 Inne wydatki związane z Komitetem Planu Rocznego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 304 3040 Komitet ds. Szkolenia i Badań Zwrot kosztów podróży

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

26 000

15 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży i zakwaterowania uczestników uprawnionych do takiego zwrotu kosztów.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/195 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 0 — WŁADZE I ORGANY (ciąg dalszy)

3 0 4 (ciąg dalszy)

3041

Wydatki organizacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 000

4 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty organizacyjne, między innymi za sale konferencyjne, sprzęt techniczny, catering.

3049

Inne wydatki związane z Komitetem ds. Szkolenia i Badań

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

2 000

500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

305

Inne wydatki związane z władzami i organami

3050

Inne wydatki związane z władzami i organami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

20 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego rozdziału.

ROZDZIAŁ 3 1 — KURSY I SYMPOZJA

Uwagi Artykuł 7 lit. a), c), e), f), i) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

310

Zewnętrzni eksperci i instruktorzy

3100

Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

575 000

255 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, posiłków i diet dla ekspertów zewnętrznych. Obliczenia zostały oparte o 1 instruktora z kolegium organizującego i 1 eksperta zewnętrznego na dzień.

L 228/196 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 1 — KURSY I SYMPOZJA (ciąg dalszy)

3 1 0 (ciąg dalszy)

3101

Zwrot kosztów podróży i zakwaterowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

92 000

35 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot wynagrodzenia za ekspertów zewnętrznych przez organizację wysyłającą. Obliczenia zostały oparte o 1 instruktora z kolegium organizującego i 1 eksperta zewnętrznego na dzień. 3109 Inne wydatki związane z zewnętrznymi ekspertami i inspektorami

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.