Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 17

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 17

Strona 17 z 20

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 311 3110 Uczestnicy Zwrot kosztów zakwaterowania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

1 255 500

750 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników kursów/sympozjów. 3119 Inne wydatki związane z uczestnikami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 312 3120 Wykłady Przygotowanie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

184 500

105 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań przygotowawczych.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/197 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 1 — KURSY I SYMPOZJA (ciąg dalszy)

3 1 2 (ciąg dalszy)

3121

Tłumaczenia ustne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

110 000

53 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty tłumaczenia ustnego poszczególnych kursów/sympozjów lub dni kursów/sympozjów.

3122

Materiały do wykładów i badań

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

57 000

12 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi koszty materiałów do wykładów i materiałów badawczych oraz licencji.

3129

Inne wydatki związane z wykładami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

12 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

313

Moduły kursów korespondencyjnych

3130

Opracowanie modułów kursów korespondencyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

66 000

2 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty opracowania sześciu modułów kursów korespondencyjnych.

3131

Rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć między innymi rozprowadzanie modułów kursów korespondencyjnych.

L 228/198 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 1 — KURSY I SYMPOZJA (ciąg dalszy)

3 1 3 (ciąg dalszy)

3139

Inne wydatki związane z modułami kursów korespondencyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty niewyszczególnione w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 319 3190 Inne koszty bieżące Koszty organizacyjne i administracyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

190 000

134 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty zorganizowania kursów/sympozjów, łącznie z kosztami administracyjnymi i wewnętrznymi. 3191 Transport miejscowy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

87 500

71 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty transportu miejscowego. 3199 Inne koszty bieżące

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

204 000

20 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/199 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ

320

Wspólne programy Uwagi Artykuł 7 lit. b) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3200

Opracowanie wspólnych programów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

62 000

25 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty opracowania i uaktualnienia wspólnych programów. 3201 Rozprowadzanie wspólnych programów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

6 000

30 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty dystrybucji wspólnych programów. 3202 Standardy szkolenia dla oficerów policji wyższej rangi

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.