Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 18

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 18

Strona 18 z 20

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3203 Uaktualnianie wspólnych programów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

78 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty uaktualnienia wspólnych programów. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3204 Tłumaczenie wspólnych programów

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

60 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty tłumaczenia wspólnych programów. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

L 228/200 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

3 2 0 (ciąg dalszy)

3205

Sympozjum dla organizatorów kursu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty sympozjów dla organizatorów kursów wspólnych kursów programowych. Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3209 Inne wydatki związane z ujednoliconym programem nauczania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 321 Badania i dobra praktyka Uwagi art. 7 (d) Decyzji Rady 2005/681/WSiSW. 3210 Konferencja badawcza Policji Europejskiej

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

47 500

28 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty przeprowadzenia konferencji badawczej Policji Europejskiej. 3211 Korespondenci narodowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

31 000

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań korespondentów narodowych. 3212 Grupa robocza ds. nauk policyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

40 000

12 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z naukami policyjnymi.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/201 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

3 2 1 (ciąg dalszy)

3213

Współpraca w instytutami badawczymi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

5 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty współpracy z instytutami badawczymi. 3214 Sympozjum informacyjne badawczo-naukowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

30 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty sympozjum informacyjnego. Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3219 Inne wydatki związane z dobrą praktyką i badaniami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nie uwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 322 Sieć elektroniczna Uwagi art. 7 (h) Decyzji Rady 2005/681/WSiSW. 3220 Sprzęt, wydatki operacyjne i usługi związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

301 000

110 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty zakupu sprzętu i działania oraz usługi. 3221 Usługi konsultacyjne związane z siecią elektroniczną i dokumentami elektronicznymi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

45 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty konsultacji.

L 228/202 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

3 2 2 (ciąg dalszy)

3222

Koordynatorzy krajowi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań koordynatorów krajowych. Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3223 Grupa robocza sieci elektronicznej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.