Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 19

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 19

Strona 19 z 20

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

40 000

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grup roboczych. 3224 Sympozjum informacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3225 Podgrupy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

18 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań podgrup przydzielonych do grup roboczych. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 3229 Inne wydatki dotyczące sieci elektronicznej

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

155 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/203 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

323

Metody nauki Uwagi Artykuł 7 lit. d) decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3230

Grupa robocza

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

40 000

25 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grup roboczych. 3231 Podgrupy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

27 000

15 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań podgrup. 3239 Inne wydatki związane z metodami nauki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. 324 Wymiana Uwagi Artykuł 7 lit. g) decyzji Rady 2005/681/WSiSW. 3240 Wymiany

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

15 000

60 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wymian, za które Europejskie Kolegium Policyjne pokrywa wydatki.

L 228/204 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 2 — INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ (ciąg dalszy)

325

Stosunki zewnętrzne Uwagi Artykuł 8 decyzji Rady 2005/681/WSiSW.

3250

Współpraca z krajami nieczłonkowskimi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

10 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty współpracy z krajami nieczłonkowskimi. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3251

Stosunki zewnętrzne grupy roboczej

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

28 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty spotkań grupy roboczej stosunków zewnętrznych. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

3259

Inne wydatki związane ze stosunkami zewnętrznymi

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 3 3 — OCENA

330

Grupa robocza ACTA

3300

Grupa robocza ACTA

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

40 000

10 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty oceny.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/205 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 3 — OCENA (ciąg dalszy)

339 3390

Inne wydatki związane z oceną Inne wydatki związane z oceną

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć inne koszty nieuwzględnione konkretnie w poprzedzających pozycjach niniejszego artykułu. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 3 5 — DELEGACJE

351 3510

Delegacje Delegacje dla celów organizacyjnych i stosunków zewnętrznych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

100 000

115 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty delegacji związanych z siecią. 3511 Delegacje dla celów programowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.