Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 2

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 2

Strona 2 z 20

p.m. 5 000 000

L 228/158 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 9 INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 9 0 — INNE DOCHODY

900

Inne dochody

Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006 Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Inne dochody.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/159 CEPOL

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI NA ZATRUDNIENIE DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA POMOC TYMCZASOWA OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI REPREZENTACYJNE KOMÓRKI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Tytuł 1 — Ogółem — 2 753 500 — 5 000 10 000 — p.m. 2 093 500 2 683 500 — 40 000 15 000 1 044 500 592 000 40 000 10 000 402 000 5 000

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE Tytuł 2 — Ogółem 62 500 166 000 84 500 55 500 3 000 371 500 74 500 57 000 139 500 28 500 2 000 301 500

3 30 31 32 33 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE WŁADZE I ORGANY KURSY I SYMPOZJA INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OCENA DELEGACJE REPREZENTACJA INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI Tytuł 3 — Ogółem p.m. 4 314 000 — 60 000 p.m. 2 605 000 374 000 2 831 500 858 500 40 000 150 000 335 500 1 449 500 575 000 10 000 170 000 10 000 55 000

OGÓŁEM

7 439 000

5 000 000

L 228/160 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

Artykuł Pozycja Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

110 1100 1101 1102

Personel mający posady przewidziane planem działalności Podstawowe wynagrodzenia Dodatki rodzinne Dodatki ekspatriacyjne i za zamieszkanie zagranicą Artykuł 1 1 0 — Ogółem 906 000 156 500 138 000 1 200 500 428 000 90 000 69 000 587 000

111 1115 1118

Inny personel Agenci kontraktowi Delegowani eksperci krajowi Artykuł 1 1 1 — Ogółem 189 000 146 000 335 000 42 000 262 000 304 000

112 1120

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania dla personelu Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowania personelu Artykuł 1 1 2 — Ogółem 20 000 20 000 — —

113 1130 1131 1132 1133

Ubezpieczenie od choroby, wypadków i chorób zawodowych oraz ubezpieczenie od utraty pracy Ubezpieczenie od choroby Ubezpieczenie od chorób zawodowych i wypadków Ubezpieczenie od utraty pracy Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych dla personelu czasowego Artykuł 1 1 3 — Ogółem p.m. 58 000 35 000 9 500 13 500 p.m. 32 000 19 500 5 000 7 500

114 1140 1141 1142 1149

Różne zasiłki i granty Zasiłki porodowe i z powodu śmierci Roczne koszty podróży od miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia Dodatki na wynajem i transport Inne dodatki i płatności Artykuł 1 1 4 — Ogółem p.m. p.m. 50 000 p.m. 11 500 p.m. 50 000 p.m. 6 500 5 000

115 1150

Godziny nadliczbowe Godziny nadliczbowe Artykuł 1 1 5 — Ogółem 5 000 5 000 — —

117 1174 1175

Usługi dodatkowe Płatności za pomoc administracyjną Instytucji Wspólnot Inne usługi i prace zlecone Artykuł 1 1 7 — Ogółem 16 500 70 000 86 500 — — —

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/161 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy) ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

Artykuł Pozycja 118 1180 1181 1182 1183 1184 Treść Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

Dodatki i wydatki przy rozpoczęciu stosunku pracy i zakończeniu oraz przy oddelegowaniu Wydatki przy zatrudnianiu Koszty podróży (łącznie z członkami rodziny) Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem Koszty przeprowadzki Tymczasowe zwroty kosztów utrzymania Artykuł 1 1 8 — Ogółem 20 000 11 500 165 000 112 500 66 500 375 500 — — — — — —

119 1190 1191

Asygnowane kwoty obejmujące wszelkie korekty wynagrodzenia urzędników i innego personelu Premie do pensji Tymczasowe asygnaty Artykuł 1 1 9 — Ogółem ROZDZIAŁ 1 1 — OGÓŁEM 553 000 p.m. 553 000 2 683 500 — 110 000 1 044 500 110 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.