Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 20

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 20

Strona 20 z 20

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

50 000

55 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty delegacji związanych z działalnością.

ROZDZIAŁ 3 6 — REPREZENTACJA

Uwagi Niniejszy rozdział został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 361 Reprezentacja Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty jako artykuł 1 7 0 — Koszty reprezentacji. 3610 Reprezentacja

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

10 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana.

L 228/206 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 3 7 — INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

371 3710

Publikacje i materiały informacyjne Publikacje i materiały informacyjne

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty publikacji i materiałów informacyjnych. 372 3720 Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych Usługi CdT (Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

55 000

55 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty usług świadczonych przez Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. 3721 Usługi tłumaczeń ustnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty usług tłumaczeń ustnych. 3722 Inne wydatki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty wszelkich innych usług tłumaczeń pisemnych lub ustnych.

ROZDZIAŁ 3 8 — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI

381 3810

Projekt MEDA II Projekt MEDA II

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z możliwą realizacją projektu MEDA II.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/207 CEPOL

ROZDZIAŁ 3 8 — DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKTAMI (ciąg dalszy)

382 3820

Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS) Program ramowy współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (AGIS)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z możliwą realizacją projektu AGIS.

L 228/208 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

Plan działalności na rok 2007

Stanowiska stałe Kategoria/Kariera 2005 2006 2007 2005 2006 2007 Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Łącznie AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Łącznie AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — 1 — — 2 — — 2 — 5 10 — — — — — — 1,5 2 9 — — 12,5 22,5

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.