Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 5

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 5

Strona 5 z 20

1132

Ubezpieczenie od utraty pracy

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

13 500

7 500

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 28a i 96 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć wkład pracodawcy.

1133

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych dla personelu czasowego

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 42 i 112 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć płatności dokonywane przez Europejskie Kolegium Policyjne dla umożliwienia personelowi czasowemu ustanowienia lub utrzymania praw emerytalnych w kraju ich pochodzenia.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/167 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

114 1140

Różne zasiłki i granty Zasiłki porodowe i z powodu śmierci

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 70, 74 i 75 w nim zawarte, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 2, 29, 92 i 97 w nich zawarte. 1141 Roczne koszty podróży od miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

50 000

6 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 8 załącznika VII do niego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 22 i 92 w nich zawarte. Urzędnicy mają prawo zwrotu kosztów poniesionych na roczne wydatki na podróże od miejsca, w którym są zatrudnieni do miejsca stałego zamieszkania z rodzinami. 1142 Dodatki na wynajem i transport

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

5 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. 1149 Inne dodatki i płatności

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 115 1150 Godziny nadliczbowe Godziny nadliczbowe

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

5 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 56 w nim zawarty i załącznik VI, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 16 i 91 w nich zawarte.

L 228/168 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 5 (ciąg dalszy)

1 1 5 0 (ciąg dalszy)

Powyższa asygnowana kwota ma objąć stałe dodatki i wynagrodzenie na podstawie liczby godzin nadliczbowych przepracowanej przez urzędników i pracowników, z którymi nie udało się rozliczyć na zasadzie udzielania godzin do odbioru, zgodnie z odpowiednimi ustaleniami. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

117

Usługi dodatkowe Uwagi Niniejszy artykuł został ujęty, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęty jako artykuł 1 5 0 — Koszty zarządzania Komisji Europejskiej, i artykuł 1 5 1 — Pomoc tymczasowa.

1174

Płatności za pomoc administracyjną Instytucji Wspólnot

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

16 500

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty powstające z umowy typu SLA (umowa ustanawiająca poziom usług) z Biurem Skarbnika Komisji przy rozliczeniach wynagrodzeń. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 5 0 0 — Koszty zarządzania KE.

1175

Inne usługi i prace zlecone

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

70 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć wszystkie usługi świadczone przez osoby niezwiązane z Europejskim Kolegium Policyjnym, a zwłaszcza personel pracujący dla Sekretariatu na podstawie kontraktów w lokalnymi agendami. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 5 1 0 — Usługi tymczasowe, oraz pozycja 1 5 1 1 — Konsultanci.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.