Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 6

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 6

Strona 6 z 20

118

Dodatki i wydatki przy rozpoczęciu stosunku pracy i zakończeniu oraz przy oddelegowaniu Uwagi Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęte jako artykuł 1 2 0 — Koszty podróży przy spotkaniach z kandydatami, oraz artykuł 1 2 1 — Wydatki przy zatrudnianiu/rozwiązywaniu umowy i przy transferze.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/169 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 (ciąg dalszy)

1180

Wydatki przy zatrudnianiu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

20 000

Uwagi Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z procedurami zatrudniania pracowników. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 0 0 — Wydatki na podróże przy rozmowach z kandydatami. 1181 Koszty podróży (łącznie z członkami rodziny)

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

11 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte, oraz art. 7 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty związane z wydatkami na podróże przy personelu zatrudnianym i odchodzącym. Ponadto obejmuje koszty podróży członków ich rodzin. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżet u na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 0 — Wydatki przy podejmowaniu służby i przy zakończeniu kontraktu. 1182 Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

165 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte, oraz art. 5 i 6 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć dodatki związane z urządzeniem się i przesiedleniem dla personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 1 — Dodatki związane z urządzeniem się, przesiedleniem i przeniesieniem. 1183 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

112 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte oraz art. 9 załącznika VII w nim zawartego, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty przeprowadzki personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 2 — Koszty przeprowadzki.

L 228/170 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 (ciąg dalszy)

1184

Tymczasowe zwroty kosztów utrzymania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

66 500

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 i 71 w nim zawarte oraz art. 10 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 11, 22, 81 i 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć koszty utrzymania personelu zobligowanego do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Poprzednio ujęta jako pozycja 1 2 1 3 — Zwrot kosztów utrzymania.

119

Asygnowane kwoty obejmujące wszelkie korekty wynagrodzenia urzędników i innego personelu

1190

Premie do pensji

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

553 000

110 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 64 oraz art. 17 ust. 2 załącznika VII i art. 17 załącznika XIII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 1 i art. 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć premie mające zastosowanie dla płatności wynagrodzeń i nadgodzin personelu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.