Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 7

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 7

Strona 7 z 20

1191

Tymczasowe asygnaty

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

p.m.

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 65, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 20 ust. 1 i art. 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć skutki wszelkich korekt wynagrodzenia które mogą zostać dokonane przez Radę w trakcie roku finansowego. Takie asygnowanie ma charakter prowizoryczny i może być jedynie stosowane po przeniesieniu do innych pozycji zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Niniejsza pozycja została ujęta, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007.

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE

Uwagi Niniejszy rozdział został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęt y w rozdziale 1 1 — Personel czynnie zatrudniony.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/171 CEPOL

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE (ciąg dalszy)

120

Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 8 — Dodatki i wydatki związane z podejmowaniem pracy i jej zakończeniem, oraz przy przeniesieniu.

1200

Wydatki podróżne przy rozmowach z kandydatami

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

75 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 0 — Różne wydatki związane z rekrutacją pracowników. 121 Wydatki przy podejmowaniu pracy/kończeniu pracy i przeniesieniu Uwagi Niniejszy artykuł został anulowany, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęty w artykule 1 1 8 — Dodatki i wydatki przy podejmowaniu pracy i jej zakończeniu, oraz przy przeniesieniu. 1210 Wydatki przy podejmowaniu pracy i przy zakończeniu kontraktu

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

90 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 1 — Wydatki podróżne (łącznie z członkami rodziny). 1211 Dodatek na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

170 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 2 — Dodatki na urządzenie się, przesiedlenie i przeniesienie. 1212 Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

165 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 3 — Koszty przeprowadzki.

L 228/172 CEPOL

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

ROZDZIAŁ 1 2 — WYDATKI NA ZATRUDNIENIE (ciąg dalszy)

1 2 1 (ciąg dalszy)

1213

Koszty utrzymania

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

92 000

Uwagi Niniejsza pozycja została anulowana, poczynając od budżetu na rok finansowy 2007. Obecnie ujęta jako pozycja 1 1 8 4 — Tymczasowe koszty utrzymania.

ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

130 1300

Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych Koszty delegacji, koszty podróży i nieprzewidziane wydatki dla delegacji administracyjnych

Środki 2007 Środki 2006 Wynik 2005

40 000

40 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 71 w nim zawarty oraz art. 11–13 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a zwłaszcza art. 22 i 92 w nich zawarte. Powyższa asygnowana kwota ma objąć wydatki na transport, wypłaty diet i wydatki dodatkowe i wyjątkowe poniesione w interesie służby.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 149 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.