Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35

Strona 1 z 2
31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1 (2007/575/WE)

L 228/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

DOCHODY

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział 20 21 22 23 24 25 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY INNE DOCHODY

p.m. p.m. 719 900 p.m. p.m. p.m. 36 632 220 000

p.m. p.m. 939 900 p.m. p.m. 36 632

Tytuł 2 — Ogółem

719 900

256 632

976 532

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/37 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 220

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) Artykuł 2 2 0 — Razem p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 2 1 — Razem p.m. p.m. Artykuł 2 2 2 — Razem p.m. 719 900 719 900 p.m. Artykuł 2 2 4 — Razem p.m. p.m. Artykuł 2 2 7 — Razem p.m. p.m. Artykuł 2 2 8 — Razem p.m. p.m. p.m. 719 900 220 000 220 000 220 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 939 900 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 719 900 719 900 220 000 220 000

221

Zwrot Biopersity (2005–2006)

222

Zwrot Tacis (2006)

223

Zwrot Corine Land Cover (2006) — Zwrot Europe Aid 4 (2007) Artykuł 2 2 3 — Razem

224

Zwrot „CSS” (2007)

227

Zwrot z innych programów UE

228

Zwroty od stron trzecich

229

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie Artykuł 2 2 9 — Razem Rozdział 2 2 — Ogółem

224

Zwrot „CSS” (2007)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

220 000

220 000

Uwagi Zwrot wydatków z agencji członkowskich na rzecz Wspólnych służb na rzecz wsparcia (Common Suport Service — CSS).

L 228/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 2 5 — INNE DOCHODY

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 25 250

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

INNE DOCHODY Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji Artykuł 2 5 0 — Razem p.m. p.m. p.m. Artykuł 2 5 1 — Razem Rozdział 2 5 — Ogółem p.m. p.m. 36 632 36 632 36 632 p.m. p.m. 36 632 36 632 36 632

251

Zyski uzyskane z wymiany walut

250

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

36 632

36 632

Uwagi Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/39 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

Tytuł 1 2 3 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

PERSONEL WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYDATKI OPERACYJNE

18 525 500 3 461 500 12 447 900 220 000 36 632

18 525 500 3 681 500 12 484 532

Wydatki D — Ogółem

34 434 900

256 632

34 691 532

L 228/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 WYDATKI ADMINISTRACYJNE

Tytuł Rozdział 21 22 23 24 25 26 27 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 419 000 275 000 368 000 14 500 210 000 150 000 25 000 220 000

2 419 000 495 000 368 000 14 500 210 000 150 000 25 000

Tytuł 2 — Ogółem

3 461 500

220 000

3 681 500

31.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.