Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 10

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 10

Strona 10 z 21

209 2090

Inne wydatki na budynki Inne wydatki na budynki Artykuł 2 0 9 — Razem Rozdział 2 0 — Ogółem p.m. p.m. 280 500 500 p.m. p.m. 281 000

200 2000

Wynajem budynków i koszty z nim związane Czynsze

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

87 000

87 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

L 228/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

201

Ubezpieczenia

2010

Ubezpieczenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

2 500

500

3 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

202

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2020

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

41 000

41 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

203

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2030

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

35 000

35 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów. Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

204

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2040

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

5 000

5 000

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd. Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/75

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

205 2050

Ochrona i nadzór budynków Ochrona i nadzór budynków

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

110 000

110 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji. 206 2060 Zakup nieruchomości Zakup nieruchomości

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum. 209 2090 Inne wydatki na budynki Inne wydatki na budynki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

L 228/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 1 — INFORMATYKA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 21 210 2100 2101 2102 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

INFORMATYKA Informatyka Sprzęt informatyczny Tworzenie programów informatycznych Inne zewnętrzne usługi informatyczne Artykuł 2 1 0 — Razem Rozdział 2 1 — Ogółem 37 000 156 000 p.m. 193 000 193 000 38 000 38 000 38 000 75 000 156 000 p.m. 231 000 231 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.