Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 11

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 11

Strona 11 z 21

210 2100

Informatyka Sprzęt informatyczny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

37 000

38 000

75 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd. 2101 Tworzenie programów informatycznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

156 000

156 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów. 2102 Inne zewnętrzne usługi informatyczne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/77

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 220 2200 2201 2202 2203 2204 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE Wyposażenie i instalacje techniczne Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy Artykuł 2 2 0 — Razem p.m. 33 000 – 20 000 p.m. p.m. 13 000 p.m. 13 000 20 000 – 20 000 p.m. p.m. p.m. 13 000

221 2210 2211 2212 2213

Meble Zakup nowych mebli Wymiana mebli Wynajem mebli Utrzymanie, eksploatacja i naprawa Artykuł 2 2 1 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

223 2230

Wynajem pojazdów Wynajem pojazdów Artykuł 2 2 3 — Razem 2 000 2 000 2 000 2 000

225 2250 2251 2252 2254

Dokumentacja i biblioteka Zasoby biblioteki, zakup książek Wyposażenie bibliotek Prenumerata dzienników i czasopism Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych Artykuł 2 2 5 — Razem Rozdział 2 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 35 000 – 20 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 15 000

220

Wyposażenie i instalacje techniczne

2200

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

20 000

– 20 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji. Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

L 228/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE (ciąg dalszy)

2 2 0 (ciąg dalszy)

2201

Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2202

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2203

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

13 000

13 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2204

Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.