Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 13

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 13

Strona 13 z 21

L 228/82

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

232 2320

Opłaty finansowe Koszty bankowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

8 000

8 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej. 2321 Straty z tytułu różnic kursowych walut

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut. 2329 Inne opłaty finansowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1. 233 2330 Wydatki prawne Wydatki prawne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

2 000

– 2 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów. 234 2340 Odszkodowania Odszkodowania

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/83

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (ciąg dalszy)

235 2350

Inne wydatki operacyjne Ubezpieczenia różne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)). 2352 Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych. 2353 Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 000

1 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych. 2354 Archiwizacja dokumentów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

L 228/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 4 — POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 24 240 2400 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Poczta i telekomunikacja Opłaty pocztowe i koszty doręczeń Artykuł 2 4 0 — Razem 30 000 30 000 30 000 30 000

241 2410 2411

Telekomunikacja Opłaty telekomunikacyjne Sprzęt telekomunikacyjny Artykuł 2 4 1 — Razem Rozdział 2 4 — Ogółem p.m. 51 000 81 000 51 000 p.m. 51 000 81 000 51 000

240 2400

Poczta i telekomunikacja Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

30 000

30 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych. 241 2410 Telekomunikacja Opłaty telekomunikacyjne

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.