Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 14

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 14

Strona 14 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

51 000

51 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audioi wideokonferencje, w tym transmisja danych). Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów. 2411 Sprzęt telekomunikacyjny

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej. Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/85

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 25 250 2500 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

WYDATKI NA POSIEDZENIA Wydatki na posiedzenia Posiedzenia i komunikaty Artykuł 2 5 0 — Razem 4 000 4 000 – 4 000 – 4 000 p.m. p.m.

251

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej Artykuł 2 5 1 — Razem

2510

p.m. p.m.

p.m. p.m.

255 2550

Różne wydatki na posiedzenia Różne wydatki na posiedzenia Artykuł 2 5 5 — Razem Rozdział 2 5 — Ogółem 1 000 1 000 5 000 – 1 000 – 1 000 – 5 000 p.m. p.m. p.m.

250

Wydatki na posiedzenia

2500

Posiedzenia i komunikaty

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

4 000

– 4 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum. Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

251

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2510

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

L 228/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 5 — WYDATKI NA POSIEDZENIA (ciąg dalszy)

255 2550

Różne wydatki na posiedzenia Różne wydatki na posiedzenia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 000

– 1 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/87

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 6 — BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 260 2600 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE Badania, analizy, konsultacje Badania, analizy, konsultacje Artykuł 2 6 0 — Razem Rozdział 2 6 — Ogółem 116 000 116 000 116 000 – 36 000 – 36 000 – 36 000 80 000 80 000 80 000

260 2600

Badania, analizy, konsultacje Badania, analizy, konsultacje

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

116 000

– 36 000

80 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.