Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 15

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 15

Strona 15 z 21

L 228/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 9 — REZERWA NA TYTUŁ 2

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 29 290 2900 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

REZERWA NA TYTUŁ 2 Rezerwa na tytuł 2 Rezerwa na tytuł 2 Artykuł 2 9 0 — Razem Rozdział 2 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000 1 006 000

290 2900

Rezerwa na tytuł 2 Rezerwa na tytuł 2

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

1 006 000

1 006 000

Uwagi Rezerwa na tytuł 2.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/89

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział 31 32 33 34 39 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

SIECI BADANIA I STUDIA INFORMACJA I KOMUNIKACJA STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI REZERWA NA TYTUŁ 3

1 992 000 500 000 765 000 600 000 529 000 2 005 200

1 992 000 500 000 765 000 600 000 2 534 200

Tytuł 3 — Ogółem

4 386 000

2 005 200

6 391 200

L 228/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 31 310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

SIECI Sieci Gromadzenie danych i sieci Zbieranie i porównywanie danych Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen Sieci międzynarodowe Badania Spotkania i konferencje Artykuł 3 1 0 — Razem 1 867 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 125 000 1 992 000 1 867 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 125 000 1 992 000

311 3110

Szczegóły techniczne sieci Raxen Szczegóły techniczne sieci Raxen Artykuł 3 1 1 — Razem Rozdział 3 1 — Ogółem p.m. p.m. 1 992 000 p.m. p.m. 1 992 000

310

Sieci

3100

Gromadzenie danych i sieci

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

1 867 000

1 867 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia danych i składania raportów przez sieci EUMC, w tym RAXEN, oraz kosztów analizy przeprowadzonej w tym zakresie i oceny wyników. Zastępują one pozycje 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 i 3 1 0 4.

3101

Zbieranie i porównywanie danych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/91

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 1 — SIECI (ciąg dalszy)

3 1 0 (ciąg dalszy)

3102

Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie. Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników. 3103 Sieci międzynarodowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym. 3104 Badania

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiadają odpowiedniej ekspertyzy. 3105 Spotkania i konferencje

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.