Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 16

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 16

Strona 16 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

125 000

125 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze spotkaniami, seminariami i konferencjami związanymi z badaniami i gromadzeniem danych. 311 3110 Szczegóły techniczne sieci Raxen Szczegóły techniczne sieci Raxen

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

L 228/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 32 320 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

BADANIA I STUDIA Badania i studia Badania i ekspertyzy naukowe Karta partii politycznych Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej Specjalne żądania UE Projekty dla mniejszości Kompetencje wielokulturowe Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem Projekty specjalne Artykuł 3 2 0 — Razem 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 500 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 500 000

321 3211

Grupy robocze Kluczowe zagadnienia grup roboczych Artykuł 3 2 1 — Razem Rozdział 3 2 — Ogółem p.m. p.m. 500 000 p.m. p.m. 500 000

320

Badania i studia

3200

Badania i ekspertyzy naukowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

500 000

500 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań ilościowych i jakościowych, badań i ekspertyz, jak również opracowania wskaźników naukowych i metodologii. Zastępują one pozycje 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 i 3 2 1 1.

3201

Karta partii politycznych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/93

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA (ciąg dalszy)

3 2 0 (ciąg dalszy)

3202

Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3203

Specjalne żądania UE

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3204

Projekty dla mniejszości

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3205

Kompetencje wielokulturowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3206

Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

L 228/94

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.