Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 17

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 17

Strona 17 z 21

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 2 — BADANIA I STUDIA (ciąg dalszy)

3 2 0 (ciąg dalszy)

3207

Projekty specjalne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum. Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw. 321 3211 Grupy robocze Kluczowe zagadnienia grup roboczych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/95

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 33 331 3310 3311 3312 3313 3314 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

INFORMACJA I KOMUNIKACJA Dokumentacja Dokumentacja Tworzenie dokumentacji Sprzęt do dokumentacji Książki i prenumeraty Dzienniki i czasopisma Artykuł 3 3 1 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. 16 000 16 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 16 000 16 000

333 3330

Raport roczny Raport roczny Artykuł 3 3 3 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

334 3340 3341 3342 3343 3344

Posiedzenia okrągłego stołu Współpraca Europejskie posiedzenia okrągłego stołu Organizacja posiedzeń okrągłego stołu Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu Opracowanie polityki i strategii Artykuł 3 3 4 — Razem 160 000 p.m. p.m. p.m. 150 000 310 000 160 000 p.m. p.m. p.m. 150 000 310 000

335 3350 3351 3352 3353 3354

Publikacje i informacje Publikacje Publikacje Equal Voices: materiał dla mediów Inne działania z mediami Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja Artykuł 3 3 5 — Razem 115 000 p.m. p.m. p.m. 324 000 439 000 115 000 p.m. p.m. p.m. 324 000 439 000

336 3360

Szczegóły techniczne komunikacji Szczegóły techniczne komunikacji Artykuł 3 3 6 — Razem Rozdział 3 3 — Ogółem p.m. p.m. 765 000 p.m. p.m. 765 000

331

Dokumentacja

3310

Dokumentacja

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

16 000

16 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozwoju i utrzymania zasobów dokumentacji przeznaczonych do użytku publicznego i wewnętrznego tj. książek, czasopism i innych pozycji bibliotecznych. Zastępują one pozycje 3 3 1 1, 3 3 1 2 i 3 3 1 3.

L 228/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

3 3 1 (ciąg dalszy)

3311

Tworzenie dokumentacji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne. 3312 Sprzęt do dokumentacji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami. 3313 Książki i prenumeraty

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum. 3314 Dzienniki i czasopisma

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.