Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 19

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 19

Strona 19 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku ze wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej. 3352 Equal Voices: materiał dla mediów

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum. Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/99

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 3 — INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ciąg dalszy)

3 3 5 (ciąg dalszy)

3353

Inne działania z mediami

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień. 3354 Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

324 000

324 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informowania o Centrum i jego działalności. Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową. Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 i 3 3 6 1. 336 3360 Szczegóły techniczne komunikacji Szczegóły techniczne komunikacji

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

L 228/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 34 340 3400 3401 3402 3403 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi Zarząd i struktury administracyjne Posiedzenia Rady Zarządzającej Posiedzenia Zarządu Inne posiedzenia z państwami członkowskimi Artykuł 3 4 0 — Razem 200 000 p.m. p.m. p.m. 200 000 200 000 p.m. p.m. p.m. 200 000

341 3410 3411 3412

Organizacja i wsparcie Tłumaczenia pisemne i ustne Tłumaczenie pisemne Tłumaczenie ustne Artykuł 3 4 1 — Razem Rozdział 3 4 — Ogółem 400 000 p.m. p.m. 400 000 600 000 400 000 p.m. p.m. 400 000 600 000

340

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3400

Zarząd i struktury administracyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

200 000

200 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami struktur kierowniczych i administracyjnych Centrum tj. Zarządu i Rady Zarządzającej, grup roboczych zarządu i/lub komitetów. Środki obejmują koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i koszty towarzyszące poniesione przez członków Zarządu i Rady Zarządzającej uczęszczających na posiedzenia Zarządu lub spotkań grup roboczych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 0 1 i 3 4 0 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.