Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 20

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 20

Strona 20 z 21

3401

Posiedzenia Rady Zarządzającej

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze. Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/101

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI (ciąg dalszy)

3 4 0 (ciąg dalszy)

3402

Posiedzenia Zarządu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze. Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3403

Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych. Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

341

Organizacja i wsparcie

3410

Tłumaczenia pisemne i ustne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

400 000

400 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programu pracy. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 1 1 i 3 4 1 2.

3411

Tłumaczenie pisemne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

L 228/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 4 — STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI (ciąg dalszy)

3 4 1 (ciąg dalszy)

3412

Tłumaczenie ustne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/103

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 3 9 — REZERWA NA TYTUŁ 3

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 39 390 3900 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

REZERWA NA TYTUŁ 3 Rezerwa na tytuł 3 Rezerwa na tytuł 3 Artykuł 3 9 0 — Razem Rozdział 3 9 — Ogółem 529 000 529 000 529 000 2 005 200 2 005 200 2 005 200 2 534 200 2 534 200 2 534 200

390 3900

Rezerwa na tytuł 3 Rezerwa na tytuł 3

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

529 000

2 005 200

2 534 200

Uwagi Rezerwa na tytuł 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.