Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 4

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 4

Strona 4 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5, 82 i 83. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd. 1115 Agenci kontraktowi

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

18 000

280 000

298 000

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych. 112 1120 Zawodowe szkolenie personelu Zawodowe szkolenie personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

20 000

128 008

148 008

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3. Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd. Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

L 228/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

113 1130

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie zdrowotne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

80 000

– 5 000

75 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego. 1131 Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

20 500

– 500

20 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego). Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73). 1132 Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

38 000

– 2 000

36 000

Uwagi Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia. Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego. 1133 Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/61

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

114 1140

Różne świadczenia i dodatki Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

500

500

1 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te przeznaczone są na: — dodatki z tytułu narodzin dziecka, — dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. 1141 Roczne koszty podróży

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.