Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 6

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 6

Strona 6 z 21

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/63

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 7 (ciąg dalszy)

1178

Usługi zewnętrzne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

26 000

13 000

39 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac. 118 1180 Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

9 500

206 500

216 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują: — koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), — koszty badań lekarskich dla kandydatów. 1181 Koszty podróży

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

6 500

7 500

14 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy. 1182 Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

71 000

– 40 000

31 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają się wyprowadzić.

L 228/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (ciąg dalszy)

1 1 8 (ciąg dalszy)

1183

Koszty przeprowadzki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

44 000

15 000

59 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają się wyprowadzić. 1184 Tymczasowe diety dzienne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

37 000

37 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem). 119 1190 Wskaźnik korygujący Wskaźnik korygujący

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

178 000

– 25 000

153 000

Uwagi Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny. 1191 Środki tymczasowe

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.