Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 8

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 8

Strona 8 z 21

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/67

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 5 — MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 15 152 1520 1521 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów Wymiana personelu Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz Artykuł 1 5 2 — Razem Rozdział 1 5 — Ogółem 140 000 p.m. 140 000 140 000 – 38 000 – 38 000 – 38 000 102 000 p.m. 102 000 102 000

152 1520

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów Wymiana personelu

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

140 000

– 38 000

102 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń. 1521 Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

L 228/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 16 160 1600 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

SŁUŻBY SOCJALNE Zapomogi losowe Zapomogi losowe Artykuł 1 6 0 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

161 1610

Kontakty społeczne pracowników Kontakty społeczne pracowników Artykuł 1 6 1 — Razem p.m. p.m. 8 000 8 000 8 000 8 000

162 1620

Inne wydatki socjalne Inne wydatki socjalne Artykuł 1 6 2 — Razem p.m. p.m. 36 000 36 000 36 000 36 000

163 1630

Centra małego dziecka i żłobki Centra małego dziecka i żłobki Artykuł 1 6 3 — Razem 18 000 18 000 12 000 12 000 30 000 30 000

164 1640

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Artykuł 1 6 4 — Razem Rozdział 1 6 — Ogółem p.m. p.m. 18 000 56 000 p.m. p.m. 74 000

160

Zapomogi losowe

1600

Zapomogi losowe

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/69

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 6 — SŁUŻBY SOCJALNE (ciąg dalszy)

161 1610

Kontakty społeczne pracowników Kontakty społeczne pracowników

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

8 000

8 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości. 162 1620 Inne wydatki socjalne Inne wydatki socjalne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

36 000

36 000

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców. 163 1630 Centra małego dziecka i żłobki Centra małego dziecka i żłobki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

18 000

12 000

30 000

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję. 164 1640 Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.