Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 9

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 9

Strona 9 z 21

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

p.m.

Uwagi Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

L 228/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 7 — WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 17 170 1700 1703 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Inne wydatki Artykuł 1 7 0 — Razem Rozdział 1 7 — Ogółem 5 000 5 000 8 000 8 000 13 000 13 000 5 000 8 000 13 000

170 1700

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

5 000

8 000

13 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych. Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum. 1703 Inne wydatki

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/71

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 9 — REZERWA NA TYTUŁ 1

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 19 190 1900 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

REZERWA NA TYTUŁ 1 Rezerwa na tytuł 1 Rezerwa na tytuł 1 Artykuł 1 9 0 — Razem Rozdział 1 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 1 079 000 1 079 000 1 079 000 1 079 000 1 079 000 1 079 000

190 1900

Rezerwa na tytuł 1 Rezerwa na tytuł 1

Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

p.m.

1 079 000

1 079 000

Uwagi Rezerwa na tytuł 1.

L 228/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

Tytuł Rozdział 20 21 22 23 24 25 26 29 Treść Środki 2007 Budżet korygujący nr 1 Nowa kwota

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE INFORMATYKA MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE REZERWA NA TYTUŁ 2 p.m.

280 500 193 000 35 000 41 000 81 000 5 000 116 000

500 38 000 – 20 000 – 2 000

281 000 231 000 15 000 39 000 81 000

– 5 000 – 36 000 1 006 000

p.m. 80 000 1 006 000

Tytuł 2 — Ogółem

751 500

981 500

1 733 000

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/73

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 20 200 2000 Budżet korygujący nr 1

Treść

RF

Środki 2007

Nowa kwota

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE Wynajem budynków i koszty z nim związane Czynsze Artykuł 2 0 0 — Razem 87 000 87 000 87 000 87 000

201 2010

Ubezpieczenia Ubezpieczenia Artykuł 2 0 1 — Razem 2 500 2 500 500 500 3 000 3 000

202 2020

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Artykuł 2 0 2 — Razem 41 000 41 000 41 000 41 000

203 2030

Sprzątanie i utrzymanie obiektów Sprzątanie i utrzymanie obiektów Artykuł 2 0 3 — Razem 35 000 35 000 35 000 35 000

204 2040

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych Artykuł 2 0 4 — Razem 5 000 5 000 5 000 5 000

205 2050

Ochrona i nadzór budynków Ochrona i nadzór budynków Artykuł 2 0 5 — Razem 110 000 110 000 110 000 110 000

206 2060

Zakup nieruchomości Zakup nieruchomości Artykuł 2 0 6 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 47 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 7 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.