Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 7

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2

Data ogłoszenia:2007-08-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 7

Strona 1 z 8
31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/7

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 2 (2007/574/WE)

L 228/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

Cele ogólne Preambuła W następstwie decyzji władz budżetowych dotyczącej uwolnienia kwot z rezerwy (282 000 euro z Tytułu I i II, 254 000 euro z Tytułu III), dotacje wspólnotowe przewidziane dla agencji EU-OSHA w 2007 r. wynoszą 6 300 000 euro i 7 700 000 euro, odpowiednio z Tytułu I i II oraz z Tytułu III. Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 4) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 3 4). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR. Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 3 6), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/9

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

REVENUE

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział 10 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 473 180

– 32 620

14 440 560

Tytuł 1 — Ogółem

14 473 180

– 32 620

14 440 560

L 228/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 1 SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 10 100

Treść

Budżet 2007

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Subwencja Wspólnoty Europejskiej Artykuł 1 0 0 — Razem 14 000 000 14 000 000 0 0 148 080 148 080 325 100 325 100 14 473 180 65 380 65 380 – 98 000 – 98 000 – 32 620 14 000 000 14 000 000 0 0 213 460 213 460 227 100 227 100 14 440 560

101

Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) Artykuł 1 0 1 — Razem

102

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) Artykuł 1 0 2 — Razem

103

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) Artykuł 1 0 3 — Razem Rozdział 1 0 — Ogółem

102

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Budżet 2007 148 080 Budżet korygujący nr 2 65 380 Nowa kwota 213 460

Uwagi Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów PHARE przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. 103 Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

325 100

– 98 000

227 100

Uwagi Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu regionalnego CARDS 2005 na całkowitą kwotę 410 000 EUR. Dane liczbowe odzwierciedlają liczby szacunkowe na 2007 rok.

31.8.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 228/11

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

TYTUŁ 2 POZOSTAŁE SUBWENCJE

Tytuł Rozdział 20 Treść Budżet 2007 Budżet korygujący nr 2 Nowa kwota

POZOSTAŁE SUBWENCJE

237 303

– 30 101

207 202

Tytuł 2 — Ogółem

237 303

– 30 101

207 202

L 228/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.8.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 228 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L228 - 149 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 125 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Organu Nadzoru Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS) na rok budżetowy 2007

 • Dz. U. L228 - 105 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 47 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 35 z 200731.8.2007

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L228 - 1 z 200731.8.2007

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2007 — Budżet korygujący nr 1

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.