Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie wykonania decyzji nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przyjęcia wytycznych strategicznych na lata 2007–2013 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 3925)

Data ogłoszenia:2007-09-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 4
pojazdy, okręty, samoloty, śmigłowce, czujniki, kamery itp.), o ile na szczeblu europejskim jednoznacznie ustalono, że istnieje zapotrzebowanie na taki sprzęt. PRIORYTET 3: Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań w celu zaradzenia problemowi nielegalnej imigracji, w tym wykrywania fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich w państwach trzecich. W ramach powyższego priorytetu możliwe jest zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego do 75 % w przypadku projektów służących realizacji następujących szczególnych celów priorytetowych: 1) propagowanie zorganizowanej i regularnej współpracy między służbami konsularnymi państw członkowskich oraz między służbami konsularnymi i innymi służbami państw członkowskich w dziedzinie wiz; 2) inicjatywy na rzecz zaprojektowania i stworzenia ograniczonych form przedstawicielstwa, procedur wspólnego korzystania z infrastruktury wybranego przedstawicielstwa lub wspólnych ośrodków składania wniosków wizowych, zajmujących się początkowo przyjmowaniem, a w późniejszym czasie rozpatrywaniem wniosków wizowych. PRIORYTET 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz. W ramach powyższego priorytetu możliwe jest zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego do 75 % w przypadku projektów służących realizacji następujących szczególnych celów priorytetowych: 1) inwestycje związane z systemem informacyjnym Schengen (SIS); 2) inwestycje związane z wizowym systemem informacyjnym (VIS). PRIORYTET 5: Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego (1) Wsparcie to może polegać na upowszechnianiu informacji na temat właściwych instrumentów prawnych, w tym takich tekstów, jak praktyczny podręcznik dla straży granicznej, a także na prowadzeniu szkoleń dla służb straży granicznej i personelu konsularnego. W ramach powyższego priorytetu możliwe jest zwiększenie wspólnotowego wkładu finansowego do 75 % w przypadku projektów służących realizacji następujących szczególnych celów priorytetowych: 1) wdrożenie na szczeblu krajowym wspólnego programu podstawowych szkoleń dla funkcjonariuszy straży granicznej; 2) poprawa jakości krajowych danych przekazywanych na potrzeby wspólnego, zintegrowanego modelu analizy ryzyka.

(1) Wspólne instrukcje konsularne dla misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych dotyczące wiz zostaną zastąpione europejskim kodeksem wizowym, po jego przyjęciu przez Radę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 233 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L233 - 7 z 20075.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1425/2006 z dnia 25 września 2006 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji (  Dz.U. L 270 z 29.9.2006)

  • Dz. U. L233 - 1 z 20075.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1026/2007 z dnia 4 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.