Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji z przeznaczeniem na wywóz

Data ogłoszenia:2007-09-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 5

Strona 5 z 5
1060/2007 Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007 Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 1060/2007 Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007 Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

w języku niderlandzkim: Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007 w języku polskim: w języku portugalskim: w języku rumuńskim: w języku słowackim: w języku słoweńskim: w języku fińskim: w języku szwedzkim: Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007 Exportado com restituićão, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1060/2007 Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007 Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007 Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007 Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007

15.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 242/15

ZAŁĄCZNIK IV Wzór formularza powiadomienia Komisji, o którym mowa w art. 6 ust. 1 Formularz (*) Przetarg częściowy z dnia … r. na odsprzedaż cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych Rozporządzenie (WE) nr 1060/2007

1 Państwo członkowskie sprzedające cukier pochodzący ze skupu interwencyjnego

2 Ilości rzeczywiście sprzedane (w tonach)

(*) Należy wysłać faksem na następujący numer: (32-2) 292 10 34.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 242 POZ 8 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L242 - 24 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 11 września 2007 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4147)

 • Dz. U. L242 - 20 z 200715.9.2007

  Decyzja Komisji z dnia 10 września 2007 r. w sprawie określenia środków kwalifikujących się do finansowania przez Wspólnotę w ramach programów zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich oraz na Azorach i Maderze (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4140)

 • Dz. U. L242 - 19 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2007 z dnia 14 września 2007 r. przewidujące odrzucenie wniosków o wydanie pozwoleń na wywóz niektórych produktów przetworzonych oraz niektórych mieszanek paszowych na bazie zbóż

 • Dz. U. L242 - 16 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 września 2007 r.

 • Dz. U. L242 - 3 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2007 z dnia 14 września 2007 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym cukru znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnych w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Hiszpanii, we Włoszech, na Węgrzech, w Słowacji i Szwecji

 • Dz. U. L242 - 1 z 200715.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2007 z dnia 14 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.