Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2007 z dnia 18 września 2007 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz koksu z węgla w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm (koks 80+) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2007-09-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 17

Jak wskazano w motywie 9 powyżej, tylko jedno przedsiębiorstwo importujące/handlowe nadesłało odpowiedź na formularz. Na podstawie informacji wymienionych w motywie 36 w OD na przedsiębiorstwo to przypadał prawie cały przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem.

(91)

(86)

Na podstawie informacji przekazanych przez tego importera ustalono, że część przywozu produktu objętego postępowaniem z ChRL obejmowała około 20 % łącz-

Przedsiębiorstwo posiada 15 zakładów we Wspólnocie i zatrudnia ogółem około 6 600 pracowników. Chiński koks 80+ jest używany w zakładach w trzech państwach członkowskich EU zatrudniających razem 2 400 pracowników, podczas gdy pozostałe zakłady korzystają z koksu 80+ z WE. Ustalono, że w OD koks 80+ stanowił między 4 a 8 % całkowitych kosztów produkcji przedsiębiorstw grupy Rockwool używających chińskiego koksu 80+.

L 244/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.9.2007

b) Odlewnie

(92)

Ocenia się, że odlewnie stanowią blisko 80 % całkowitej konsumpcji koksu 80+ we Wspólnocie. W przemyśle odlewniczym koks 80+ jest stosowany jako czynnik spalania w celu przetapiania złomu przy produkcji odlewów żelaznych używanych jako surowiec do produkcji części w przemyśle samochodowym, inżynieryjnym, maszynowym i instalacji użytku publicznego.

nocie, środki w proponowanej formie nie zamkną rynku wspólnotowego dla chińskich eksporterów i w związku z tym umożliwią dalszą obecność chińskich produktów na rynku.

(97)

(93)

Na podstawie kwestionariuszy użytkowników otrzymanych od odlewni reprezentujących około 18 % całej konsumpcji koksu 80+ we Wspólnocie, a także około 18 % całkowitego przywozu produktu objętego postępowaniem z Chin, oceniono możliwy wpływ wszelkich środków antydumpingowych na odlewnie. Otrzymano również właściwie uzasadnione wnioski od CAEF i Niemieckiego Krajowego Stowarzyszenia Odlewniczego.

(98)

Ponadto użytkownicy twierdzili, że nałożenie środków spowoduje wzrost kosztów kupna, co może się negatywnie odbić na ich konkurencyjności i zaszkodzić prowadzeniu działalności we Wspólnocie. Dowodzili oni ponadto, że sytuacja byłaby jeszcze gorsza dla tych użytkowników, którzy nie mogą odejść od chińskiego koksu 80+ na rzecz europejskiego koksu 80+, gdyż nie mieliby innego wyjścia niż ponoszenie dodatkowego ciężaru środków antydumpingowych.

(94)

Ustalono, że w OD koks 80+ stanowił 3–6 % całkowitych kosztów produkcji w zbadanych odlewniach. Dane te różnią się od szacunków przedstawionych przez CAEF, mówiących iż udział cen koksu w produkcji odlewów mógł wynosić do 15 %.

Dochodzenie wykazało, że koks 80+ stanowi między 4 a 8 % całkowitego kosztu produkcji wełny skalnej i pomiędzy 3 a 6 % całkowitych kosztów odlewni. Z tego powodu, nawet jeżeli importerzy przenieśliby w całości koszty ceł na użytkowników, cło antydumpingowe w zaproponowanej formie spowodowałoby maksymalny hipotetyczny wzrost kosztów produkcji zarówno grupy Rockwool, jak i odlewni o około 1 %.

c) Argumenty przedstawione przez użytkowników

(95)

(99)

Pierwszym argumentem przeciwko nałożeniu środków antydumpingowych przedstawianym przez użytkowników jest fakt, iż popyt na koks we Wspólnocie nie może być zaspokojony jedynie przez producentów europejskich. Zostało to potwierdzone również przez przemysł wspólnotowy, a potwierdza to fakt, że produkcja WE w OD wynosiła 1,6 miliona ton (zgodnie z przewidywaniami użytkowników ma ona wzrosnąć w najbliższych latach), podczas gdy całkowita produkcja wspólnotowa, w oparciu o dane otrzymane zarówno od producentów z przemysłu wspólnotowego i pozostałych producentów wspólnotowych (zob. motyw 72 powyżej) wynosiła w tym czasie około 1,3 miliona ton. Biorąc pod uwagę fakt, że przemysł wspólnotowy działa przy wysokim stopniu wykorzystania swoich mocy produkcyjnych, oczywiste jest, że przywóz z zagranicy jest konieczny, aby sprostać zapotrzebowaniu użytkowników, nawet w przypadku gdy cała produkcja WE jest konsumowana w ramach Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 244 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L244 - 30 z 200719.9.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1043/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3448/93 w odniesieniu do systemu przyznawania refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu oraz kryteriów dla ustalania wysokości kwot takich refundacji (  Dz.U. L 172 z 5.7.2005)

  • Dz. U. L244 - 20 z 200719.9.2007

    Decyzja Komisji z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie pomocy państwa C 1/06 (ex NN 103/05) przyznanej przez Hiszpanię przedsiębiorstwu Chupa Chups (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1710) (1)

  • Dz. U. L244 - 1 z 200719.9.2007

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.