Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 26

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (  Dz.U. L 124 z 27.4.2004) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 02, str. 130)

Data ogłoszenia:2007-09-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 26

L 248/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.9.2007

SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124 z dnia 27 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 01, tom 02, str. 130) Załącznik I, Zmiany do Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich Strona 145, pkt 41 lit. b) (zmiany do art. 41 ust. 3, akapit siódmy): zamiast: „… podlega wyważeniu wskazanemu w pierwszym akapicie art. 3 ust. 5 załącznika XI …”,

powinno być: „… podlega wyważeniu wskazanemu w pierwszym akapicie art. 3 ust. 5 lit. a) załącznika XI …”. Strona 168, pkt 97 lit. g) (zmiany do art. 7 ust. 2 załącznika VII): zamiast: „1. Podstawą wyliczenia …”, Podstawą wyliczenia …”.

powinno być: „2.

Strona 187, pkt 100 lit. m) (zmiany do art. 21, akapit pierwszy lit. b) załącznika X): zamiast: „b) przewozu rzeczy osobistych urzędnika lub składowania mebli i rzeczy osobistych w przypadku gdy zapewnia się umeblowane miejsce zakwaterowania.”,

powinno być: „b) przewozu rzeczy osobistych urzędnika i składowania mebli i rzeczy osobistych w przypadku gdy zapewnia się umeblowane miejsce zakwaterowania.”. Załącznik II, Zmiany do Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich Strona 223, pkt 4 (nowy art. 3b, zdanie wprowadzające): zamiast: „… określonym w art. 88 w jednej z grup funkcyjnych, o których mowa w art. 89a w celu:”,

powinno być: „… określonym w art. 88 w jednej z grup funkcyjnych, o których mowa w art. 89 w celu:”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 248 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L248 - 24 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1101/2007 z dnia 21 września 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L248 - 17 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1100/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające środki służące odbudowie zasobów węgorza europejskiego

 • Dz. U. L248 - 11 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1099/2007 z dnia 18 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 601/2004 ustanawiające określone środki kontrolne stosowane wobec działalności połowowej na obszarze objętym Konwencją o zachowaniu żywych zasobów morskich Antarktyki

 • Dz. U. L248 - 1 z 200722.9.2007

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.