Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 105

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 105

Strona 105 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

2)

PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji i ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym. RO: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. Reasekuracja i retrocesja: Reasekuracja na rynku międzynarodowym jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie jest objęte usługami na rynku krajowym. SI: Ubezpieczenie morskie, lotnicze i transportowe: Usługi ubezpieczeniowe świadczone przez instytucje ubezpieczenia wzajemnego mogą być świadczone wyłącznie przez zarejestrowane spółki ustanowione w Republice Słowenii. Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego), reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. CY, EE, LV, LT: Brak. MT: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, a także reasekuracja i retrocesja: Brak. Pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji oraz ubezpieczenia towarów w handlu międzynarodowym. RO: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. Reasekuracja i retrocesja: Cesja reasekuracji na rynek międzynarodowy może być dokonywana wyłącznie w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem reasekuracji nie jest objęte usługami na rynku krajowym. SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe: Usługi ubezpieczeniowa świadczone przez instytucje ubezpieczenia wzajemnego mogą być świadczone wyłącznie przez zarejestrowane spółki ustanowione w Republice Słowenii. Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego): Bez ograniczeń. Reasekuracja i retrocesja: Spółki reasekuracyjne w Republice Słowenii mają pierwszeństwo w ściąganiu składek ubezpieczeniowych. W przypadku gdy spółki te nie są w stanie zabezpieczyć się na równi przed wszystkimi tymi rodzajami ryzyka, ryzyka te mogą zostać objęte reasekuracją lub retrocesją. (Brak po przyjęciu nowej ustawy o spółkach ubezpieczeniowych). Pośrednictwo ubezpieczeniowe i pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak.

PL

2)

CY, EE, LV, LT: Brak. MT: Ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie oraz reasekuracja i retrocesja: Brak. Pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji, retrocesji oraz ubezpieczeń towarów w handlu międzynarodowym. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji. SI: Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe, reasekuracja i retrocesja, pośrednictwo ubezpieczeniowe oraz pomocnicze usługi ubezpieczeniowe: Brak.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego): Bez ograniczeń.

L 251/145

L 251/146

II.2.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG FINANSOWYCH (część druga)

3)

CY: Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (włączając pośrednictwo): Żaden ubezpieczyciel nie może prowadzić działalności na lub z terytorium Cypru, o ile nie otrzyma zezwolenia na taką działalność od Inspektora Nadzoru Ubezpieczeniowego, zgodnie z przepisami o spółkach ubezpieczeniowych. Zagraniczne spółki ubezpieczeniowe mogą prowadzić działalność w Republice Cypryjskiej poprzez oddziały lub agencje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 105 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.