Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 117

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 117

Strona 117 z 136

L 251/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Litwa Luksemburg

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów

Vaižganto 8a/2, LT-01512 Vilnius Ministère des Finances 3, rue de la Congrégation L-2931 Luxembourg Notabile Road MT-Attard Financial Markets Policy Directorate Postbus 20201 NL-2500 EE Den Haag ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Polska Direcćão Geral dos Assuntos Europeus e Relaćões Internacionais Av. Infante D. Henrique, 1C-1o P-1100-278 Lisboa Narodowy Bank Rumunii 25 Lipscani Street, Sector 3 Bucharest, Code 030031 Rumuńska Komisja Papierów Wartościowych 2 Foisorului Street, Sector 3, Bucharest Komisja Nadzoru Ubezpieczeń 18 Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1 Bucharest, Code 011954 Komisja Nadzoru Prywatnych Systemów Emerytalnych 74 Splaiul Unirii, Sector 4 Bucharest, Code 030128 Štefanovičova 5 817 82 Bratislava Slovenská republika Kotnikova 5 SI-1000 Ljubljana Directora General del Tesoro y Politica Financiera Paseo del Prado 6-6a Planta E-28071 Madrid Box 6750 S-113 85 Stockholm Malmskillnadsgatan 7 S-103 37 Stockholm Rosenlundsgatan 9 S-118 87 Stockholm 1 Horse Guards Road UK-London SW1A 2HQ

Malta Niderlandy

Urząd ds. Usług Finansowych Ministerstwo Finansów

Polska

Ministerstwo Finansów

Portugalia

Ministerstwo Finansów

Rumunia

Sektor bankowy i niebankowe instytucje finansowe Sektor rynku papierów wartościowych Sektor ubezpieczeń Prywatne systemy emerytalne i prywatne fundusze emerytalne

Republika Słowacka

Ministerstwo Finansów

Słowenia Hiszpania

Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Skarbu

Szwecja

Urząd Nadzoru Fiansowego Szwedzki Bank Centralny Szwedzka Agencja Ochrony Konsumentów

Zjednoczone Królestwo

Ministerstwo Skarbu (H.M Treasury)

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK VI (Załącznik X do Umowy określony w ar t. 132 Umowy)

L 251/161

HARMONOGRAMY ZOBOWIĄZAŃ SZCZEGÓLNYCH W SPRAWIE ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ A HARMONOGRAM WSPÓLNOTY Uwaga wprowadzająca 1. Szczególne zobowiązania w niniejszym harmonogramie mają zastosowanie wyłącznie do terytoriów, na których traktaty ustanawiające Wspólnotę mają zastosowanie oraz na warunkach określonych w tych traktatach. Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki państw członkowskich wynikające z prawa wspólnotowego. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich: AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FR FI EL HU IT IE LU LT LV MT NL PT PL RO SE SI SK UK Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania Estonia Francja Finlandia Grecja Węgry Włoch Irlandia Luksemburg Litwa Łotwa Malta Niderlandy Portugalia Polska Rumunia Szwecja Słowenia Republika Słowacka Zjednoczone Królestwo

2.

„Przedsiębiorstwo zależne” osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną. „Oddział” osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiortswa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiebiorstwm głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie muszą kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiortswem głównym, ale mogą dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym rozszerzenie.

L 251/162

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu działalności gospodarczej

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 117 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.