Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 126

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 126

Strona 126 z 136

Używanie statków musi być nadzorowane i kontrolowane przez osoby zamieszkujące na stałe w Niemczech. W celu uzyskania licencji połowowej wszystkie statki rybackie muszą zostać zarejestrowane w odpowiednich państwach nadbrzeżnych, w których statki mają swoje porty macierzyste. Statki mają prawo do pływania pod banderą estońską, jeżeli posiadają siedzibę w Estonii, a własność w większości należy do obywateli estońskich w spółkach handlowych jawnych i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub w innych podmiotach prawnych, które mają siedzibę w Estonii, przy czym większość głosów w zarządzie posiadają obywatele estońscy. Własność statku pod banderą grecką ograniczona jest do 49 procent dla osób fizycznych lub prawnych niebędących obywatelami krajów WE. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące nabywania przez obywateli spoza Wspólnoty morskich statków rybackich zarejestrowanych w Irlandii. Zastrzeżenie dotyczące nabywania przez cudzoziemców innych niż rezydenci Wspólnoty większościowego udziału w statkach pływających pod włoską banderą lub pakietu kontrolnego w statkach należących do przedsiębiorstw posiadających główną siedzibę we Włoszech; nabywanie statków pod włoską banderą używanych do połowów na włoskich wodach terytorialnych. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące rejestracji prawa własności łotewskich statków rybackich przez osoby fizyczne, które nie posiadają obywatelstwa Republiki Łotewskiej ani nie są jej obywatelami oraz nie są łotewskimi osobami prawnymi, poza przypadkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych na Łotwie. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące własności statków pod niderlandzką banderą, jeżeli inwestycja nie jest dokonywana przez przedsiębiorstwa żeglugowe zarejestrowane na podstawie prawa niderlandzkiego, ustanowione w Królestwie i mające faktyczne miejsce zarządzania w Niderlandach. Zastrzeżenie dotyczące własności statków pod portugalską banderą innych niż poprzez przedsiębiorstwo zarejestrowane w Portugalii. Bez ograniczeń. Zastrzeżenie dotyczące nabywania 50 procent lub więcej statków pływających pod szwedzką banderą, poza przypadkami nabywania przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w Szwecji; ustanowienia lub nabywanie 50 procent lub więcej udziałów w przedsiębiorstwach prowadzących handlową działalność połowową na szwedzkich wodach, jeżeli nie przyznano zezwolenia. Ograniczenia dotyczące prawa do połowów i ograniczenia, na podstawie których statki rybackie mogą otrzymać licencję i stać się częścią szwedzkiej floty rybackiej zawarte są w szwedzkim ustawodawstwie dotyczącym rybołówstwa. Zastrzeżenie dotyczące własności statków pod słowacką banderą, poza przypadkiem przedsiębiorstw zarejestrowanych w Republice Słowackiej. Zastrzeżenie dotyczące nabywania statków pod banderą UK, jeżeli inwestycja nie jest w co najmniej 75 % własnością obywateli brytyjskich i/lub przedsiębiorstw, które są w co najmniej 75 % własnością obywateli brytyjskich, we wszystkich przypadkach będących rezydentami i na stałe zamieszkującymi w UK. Statki muszą być zarządzane, kierowane i kontrolowane z terytorium UK.

EE:

EL: HU: IE: IT:

LT: LV:

MT: NL:

PT: RO: SE:

SK: UK:

L 251/172

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Sektor lub podsektor

Ograniczenia dotyczące traktowania narodowego przy zakładaniu przedsiębiorstw

2. C. 10. 11. 12. 13. 14.

SZCZEGÓLNE ZOBOWIĄZANIA SEKTOROWE (oparte na klasyfikacji UN ISC rev.3) Górnictwo i eksploatacja kamieniołomów Górnictwo węgla i węgla brunatnego; wydobywanie torfu Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Kopalnictwo rud uranu i toru Kopalnictwo rud metali Pozostałe górnictwo i kopalnictwo CZ: EL: BG: Prawo do poszukiwania, badania i wydobywania surowców, włączając surowce mineralne i rudy, podlega koncesji na czas określony wydawanej przez państwo bułgarskie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 126 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.