Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 130

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 130

Strona 130 z 136

59)

60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68)

Rumunia 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Administraţia Prezidenţială (Presidential Administration) Senatul României (Romanian Senate) Camera Deputaţilor (Chamber of Deputies) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Supreme Court) Curtea Constituţională (Constitutional Court) Consiliul Legislativ (Legislative Council) Curtea de Conturi (Court of Accounts) Consiliul Superior al Magistraturii (Superior Council of Magistracy) Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (General Prosecutor's Office attached to the Supreme Court) Secretariatul General al Guvernului (General Secretariat of the Government) Cancelaria Primului-Ministru (Chancellery of the Prime-Minister) Ministerul Afacerilor Externe (Ministry of Foreign Affairs) Ministerul Integrării Europene (Ministry of European Integration) Ministerul Finanţelor Publice (Ministry of Public Finance) Ministerul Justiţiei (Ministry of Justice) Ministerul Apărării Naţionale (Ministry of National Defence ( 1))

Materiały niewojenne zawarte w sekcji 3 dodatku 1 do załącznika XI do niniejszego Układu.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)

26.9.2007

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/179

Ministerul Administraţiei şi Internelor (Ministry of Administration and Interior) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministry of Labour, Social Solidarity and Family) Ministerul Economiei şi Comerţului (Ministry of Economy and Commerce) Ministerul Agriculturii, Pădurii şi Dezvoltării Rurale (Ministry of Agriculture, Forest and Rural Development) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului (Ministry of Transport, Constructions and Tourism) Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Ministry of Education and Research) Ministerul Sănătăţii Publice (Ministry of Public Health) Ministerul Culturii şi Cultelor (Ministry of Culture and Religious Affairs) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor (Ministry of Communications and Information Technology) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor (Ministry of Environment and Water Management) Ministerul Public (Public Ministry) Serviciul Român de Informaţii (Romanian Intelligence Service) Serviciul Român de Informaţii Externe (Romanian Foreign Intelligence Service) Serviciul de Protecţie şi Pază (Protection and Guard Service) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (Special Telecommunications Service) Consiliul Naţional al Audiovizualului (The National Audiovisual Council) Direcţia Naţională Anticorupţie (National Anti-corruption Department) Inspectoratul General de Poliţie (General Inspectorate of Police) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (National Authority for Regulating and Monitoring Public Procurement) Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii (National Authority for Communications Regulation) Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală (National Authority for Regulating the Public Services and Rural Administration) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Sanitary Veterinary and Food Safety National Authority) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (National Authority for Consumer Protection) Autoritatea Navală Română (Romanian Naval Authority) Autoritatea Feroviară Română (AFER) (Romanian Railway Authority) Autoritatea Rutieră Română (ARR) (Romanian Road Authority) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie (National Authority for Child Protection and Adoption) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (National Authority for Disabled Persons) Autoritatea Naţională pentru Turism (National Authority for Tourism) Agenţia pentru Strategii Guvernamentale (Agency of Governmental Strategies) Agenţia Naţională a Medicamentului (National Medicines Agency)

36. 37.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 130 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.