Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 131

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 131

Strona 131 z 136

38.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

L 251/180

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Agenţia Naţională pentru Sport (National Agency for Sport) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (National Agency for Employment) Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (National Agency for Power Regulation) Agenţia Română pentru Conservarea Energiei (Romanian Agency for Power Conservation) Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (National Agency for Mineral Resources) Agenţia Română pentru Investiţii Străine (Romanian Agency for Foreign Investment) Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (National Agency for Small and Medium-Sized Entreprises and Cooperation) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (National Agency of Public Civil Servants) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (National Agency of Fiscal Administration)

55. 56.

Dodatek 2 PODMIOTY NA SZCZEBLU PODCENTRALNYM ORAZ PODMIOTY PRAWA PUBLICZNEGO Podmioty zamawiające zgodnie z postanowieniami niniejszego tytułu

WYKAZY ORGANÓW I KATEGORII PODMIOTÓW PRAWA PUBLICZNEGO XXVI. Organy: — — — — — — — — — Икономически и социален съвет (Economic and Social Council) Национален осигурителен институт (National Social Security Institute) Национална здравноосигурителна каса (National Health Insurance Fund) Български червен кръст (Bulgarian Red Cross) Българска академия на науките (Bulgarian Academy of Sciences) Национален център за аграрни науки (National Centre for Agrarian Science) Български институт за стандартизация (Bulgarian Institute for Standardisation) Българско национално радио (Bulgarian National Radio) Българска национална телевизия (Bulgarian National Television) Bułgaria:

Kategorie: — Държавни предприятия по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48/18.6.1991 г.) (State undertakings within the meaning of Article 62(3) of the Commercial Law (published in State Gazette No 48/ 18.6.1991)). Държавни висши училища, създадени в съответствие с чл. 13 от Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112/ 27.12.1995 г.) (State Universities, established pursuant to Article 13 of the Law on the Higher Education (published in State Gazette No 112/27.12.1995)).

26.9.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/181

Културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50/1.6.1999 г.) (Cultural institutes within the meaning of the Law on Culture Protection and Development (published in State Gazette No 50/ 1.6.1999)). Държавни или общински лечебни заведения по чл. 3, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62/9.7.1999 г.) (State or municipal medical institutions referred to in Article 3(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)). Лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62/9.7.1999 г.) (Medical institutions referred to in Article 5(1) of the Law on Medical Institutions (published in State Gazette No 62/9.7.1999)). Юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 131 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.