Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 134

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 134

Strona 134 z 136

— — — —

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 251/185

Direcţia Generală a Penitenciarelor (General Directorate for Penitentiaries) Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (National Register Office of State Secret Information) Autoritatea Naţională a Vămilor (National Customs Authority) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Constanţa-Sud” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Constanţa-Sud’) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Brăila” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Brăila’) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Galaţi” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Galaţi’) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Sulina” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Sulina’) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Giurgiu” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Giurgiu’) Regia Autonomă „Administraţia Zonei Libere Curtici” (Autonomous Regie ‘Free Zone Administration Curtici’) Banca Naţională a României (National Bank of Romania) Regia Autonomă „Monetăria Statului” (Autonomous Regie ‘State Mint of Romania’) Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale” (Autonomous Regie ‘Printing House of the National Bank’) Regia Autonomă „Imprimeria Naţională” (Autonomous Regie ‘National Printing House’) Regia Autonomă „Monitorul Oficial” (Autonomous Regie ‘Official Gazette’) Regia Autonomă „Rasirom” (Autonomous Regie ‘Rasirom’) Regia Autonomă „Unifarm” Bucureşti (Autonomous Regie ‘Unifarm’ Bucureşti) Regia Autonomă „România Film” (Autonomous Regie ‘Romania Film’) Compania Naţională „Loteria Română” (National Company ‘Romanian Lottery’) Compania Naţională „Romtehnica” (National Company ‘Romtehnica’) Compania Naţională „Romarm” (National Company ‘Romarm’) Regia Autonomă „Romavia” (Autonomous Regie ‘Romavia’) Agenţia Naţională de Presă ROMPRES (National News Agency ROMPRES) Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică” (Autonomous Regie ‘Didactic and Pedagogical Publishing House’) Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” (Autonomous Regie ‘Administration of State Patrimony and Protocol’)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Organy: — — — — — Institute şi centre de cercetare (Research institutes and centers) Instituţii de învăţământ de stat (Education state institutes) Universităţi de stat (State Universities) Muzee (Museums) Biblioteci de stat (State Libraries)

L 251/186

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.9.2007

Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre şi case de cultură (State Theaters, operas, philharmonic orchestras, cultural houses and centers) Reviste (Magazines) Edituri (Publishing houses) Inspectorate şcolare, de cultură, de culte (School, culture and cults inspectorates) Complexuri, federaţii şi cluburi sportive (Sport federations and clubs) Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, staţii ambulanţă (Hospitals, sanatoriums, clinics, medical units, legal-medical institutes, ambulance stations) Unităţi de asistenţă socială (Social assistance units) Tribunale (Tribunals) Judecătorii (Law Courts) Curţi de apel (Courts of Appeal) Penitenciare (Penitentiaries) Parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti (Prosecutor's Offices) Unităţi militare (Military units) Instanţe militare (Military courts) Inspectorate de poliţie (Police Inspectorates) Centre de odihnă (Rest Houses).

— — — — —

— — — — — — — — — —

Dodatek 3 PODMIOTY DZIAŁAJĄCE W SEKTORZE USŁUG PUBLICZYCH Podmioty zamawiające zgodnie z postanowieniami niniejszego tytułu

Sekcja 1 Podmioty zamawiające w dziedzinie usług w portach morskich lub śródlądowych i innych terminalach Bułgaria ДП „Пристанищна инфраструктура“ (Gouvernement Company ‘Ports Infrastructure’).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 134 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.