Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 22

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 22

Strona 22 z 136

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)

Usługi w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych (*) (1) (CPC 86211 i 86212, inne niż usługi w zakresie sprawdzania rachunków)

1)

2)

AT, BE, BG, DE, DK, ES, FR, FI, IT, IE, LU, LT, MT, NL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez ograniczeń. LT: Brak, z wyjątkiem faktu, że sprawozdanie biegłego rewidenta musi zostać opracowane wspólnie z biegłym rewidentem posiadającym uprawnienia do wykonywania zawodu na Litwie. BG, RO: Bez ograniczeń.

L 251/31

(*) (1)

Nota wyjaśniająca: Zważywszy że w celu wykonywania działalności w zakresie rewizji ksiąg wymagana jest obecność handlowa, tryb transgraniczny jest nieograniczony. Wyłącznie ustanowieni rewidenci ustawowi mogą być zatwierdzeni przez krajowe organy zawodowe. Zatwierdzenie jest niezbędnym warunkiem wstępnym do wykonywania tej działalności. SI: Zgodnie z prawem Słowenii usługi w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych leżą w gestii spółek, a nie osób fizycznych.

L 251/32

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 3) BE: Świadczenie poprzez „SA” i „Société en commandite” jest zabronione. DE: Świadczenie poprzez „GmbH & CoKG” i „EWIV” jest zabronione. FR: W przypadku ustawowych kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych ksiąg: świadczenie poprzez jakąkolwiek formę spółki, z wyjątkiem SNC, SCS i biur podległych. PT: Świadczenie wyłącznie poprzez stowarzyszenie zawodowe. IE: Świadczenie wyłącznie poprzez spółki osobowe. IT: W kwestii dostępu jako „Ragionieri-Periti commerciali” i „Dottori commerciali” dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Stowarzyszenie zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi jest dozwolone. FI: Przynajmniej jeden z rewidentów fińskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zamieszkiwać na stałe w kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub musi reprezentować uprawnioną spółkę audytową. SE: Usługi prawne w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych niektórych podmiotów prawnych, tj. wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, mogą świadczyć wyłącznie rewidenci zatwierdzeni w EOG. Wyłącznie takie osoby mogą być właścicielami akcji lub tworzyć spółki osobowe w spółkach, które dokonują specjalistycznej kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych (do celów urzędowych). W celu uzyskania zatwierdzenia konieczne jest zdanie egzaminu EOG, posiadanie doświadczenia zawodowego oraz stałego pobytu. AT: Przejęcie udziału i udział w wynikach działalności austriackiej osoby prawnej przez zagranicznych rewidentów (którzy muszą być upoważnieni zgodnie z prawem kraju rodzimego) nie może przekraczać 25 procent; stosuje się to wyłącznie do osób niebędących członkami austriackiego organu zawodowego. CY: Dostęp ogranicza się do osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. Zezwolenie uwarunkowane jest testem potrzeb ekonomicznych. Stosowane kryteria są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu do udzielania zezwolenia na inwestycje zagraniczne (wymienione w sekcji poziomej) w danym podsektorze, zawsze z uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia, jaka ma miejsce w danym podsektorze. Stowarzyszenia zawodowe (spółki osobowe) między osobami fizycznymi są dozwolone. Tworzenie spółek jest niedozwolone. CZ: Usługi w zakresie kontroli i weryfikacji sprawozdań finansowych mogą świadczyć osoby fizyczne lub prawne wpisane na listę biegłych rewidentów w Izbie Biegłych Rewidentów. W przypadku osób prawnych przynajmniej 60 procent kapitału akcyjnego lub praw do głosowania zarezerwowane jest dla obywateli czeskich. 3) DK: Zagraniczni rewidenci mogą wchodzić w spółki osobowe z duńskimi księgowymi uprawnionymi przez państwo po otrzymaniu zezwolenia od Duńskiej Agencji Handlu i Spółek. SE: Wymagane jest posiadanie stałego pobytu w kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) oraz zdanie egzaminu szwedzkiego (1). BG, RO: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.