Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 26

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 26

Strona 26 z 136

AT: Udział w kapitale lub udział w wynikach działalności austriackiego podmiotu prawnego przez zagranicznych doradców podatkowych (którzy muszą być upoważnieni na podstawie prawa kraju rodzimego) nie może przekraczać 25 procent; ma to zastosowanie wyłącznie do osób niebędących członkami Austriackiego Organu Zawodowego. CY: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych, które uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. Zezwolenie uwarunkowane jest badaniem potrzeb ekonomicznych. Stosowane kryteria są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu do udzielania zezwolenia na inwestycje zagraniczne (wymienione w sekcji poziomej) w formie, w jakiej mają one zastosowanie do niniejszego podsektora, zawsze z uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia w danym podsektorze. Stowarzyszenia zawodowe (spółki osobowe) między osobami fizycznymi są dozwolone. Tworzenie innego rodzaju spółek jest niedozwolone. CZ, SK: Usługi podatkowe mogą świadczyć osoby fizyczne lub prawne, wpisane na listę Izby Doradców Podatkowych lub Izby Biegłych Rewidentów. BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: FR: Usługi związane z doradztwem prawnym i sporządzaniem dokumentów prawnych w ramach podstawowej działalności publicznej zastrzeżone są dla członków regulowanych zawodów prawniczych i z zakresu sądownictwa (1). Przedmiotową działalność mogą wykonywać również jako działalność drugorzędną w stosunku do tej podstawowej członkowie innych zawodów regulowanych lub osoby wykwalifikowane. IT: Warunek stałego pobytu dla „Ragionieri-Periti commerciali”. AT: Na wniosek klienta doradcy podatkowi mogą tymczasowo przenieść się na terytorium Austrii w celu świadczenia konkretnych usług. Niemniej jednak osoby fizyczne świadczące usługi doradztwa podatkowego są z zasady zobowiązane do posiadania swojego ośrodka zawodowego (obecność handlowa) w Austrii. HU: Wymóg stałego pobytu. BG, RO: Bez ograniczeń. 3) BG, RO: Bez ograniczeń.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. IT, PT: Wymóg stałego pobytu.

L 251/37

(1)

Dostęp do tych zawodów jest regulowany przez ustawę francuską nr 90-1259 z dnia 31 grudnia 1990 r., która otwiera pełen zakres działalności prawniczej i sądowej.

L 251/38

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BE, DK, ES, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. AT: Egzamin przed austriackim organem zawodowym. Pracodawca musi być członkiem odpowiedniego organu zawodowego w kraju rodzimym, o ile taki organ istnieje. DE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem usług konsultingowych, związanych z zagranicznym prawem podatkowym, w przypadku których obowiązują następujące wymogi: wykształcenie wyższe i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnia praktyka zawodowa w danym sektorze. 1) BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, BE, DE, DK, ES, LU, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL

d)

Usługi architektoniczne (CPC 8671)

1)

2) 3)

BG: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. BG: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach spółki z miejscowymi usługodawcami lub jako ich podwykonawcy w przypadku, gdy dany projekt jest istotny z krajowego lub regionalnego punktu widzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.