Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 29

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 29

Strona 29 z 136

EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. HU: Wymóg stałego pobytu 1) CY, EL, IT, MT, PT: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. 2) BG: Brak, z wyjątkiem warunków określonych w pkt 4) poniżej. 3) BG: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie w ramach spółki z miejscowymi usługodawcami lub jako ich podwykonawcy w przypadku, gdy dany projekt jest istotny z krajowego lub regionalnego punktu widzenia. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do projektów będących przedmiotem międzynarodowego przetargu wygranego przez zagranicznych usługodawców. Wymóg akredytacji: główny zakres działalności osoby zagranicznej obejmuje odnośne usługi; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne, referencje bankowe od renomowanego banku zagranicznego. Usługi są świadczone poprzez pracowników na warunkach określonych w pkt 4) poniżej. ES: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. IT, PT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL

f)

Usługi inżynierskie kompleksowe (CPC 8673)

1)

2) 3) 4)

CY, EL, IT, MT, PT: Bez ograniczeń. AT: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania. SI: Brak dla usług wyłącznie w zakresie planowania; przedstawienie planów do zatwierdzenia właściwym władzom uwarunkowane jest współpracą z zarejestrowanym usługodawcą w zakresie planowania. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, PT: Wymogi stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/41

L 251/42

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SK: Wymagane jest zezwolenie Słowackiej Izby Uprawnionych Inżynierów. Uznane może zostać zezwolenie wydane przez analogiczne instytucje zagraniczne. Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi inżynierskie wyłącznie poprzez uprawnionych inżynierów. Obowiązuje warunek obywatelstwa i stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BG: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych z zastrzeżeniem uznania ich kwalifikacji technicznych oraz uzyskania akredytacji od izby zawodowej w Republice Bułgarii. Akredytacja jest przyznawana pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów: uznanie kwalifikacji technicznych w Bułgarii; doświadczenie w dziedzinie budownictwa; projekty zrealizowane w ciągu ostatnich dwóch lat; personel i zdolności techniczne. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EE, NL, UK, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES, NL, UK, SE: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej. UK: Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. 1) BE, BG, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Bez ograniczeń. HU, RO: Bez ograniczeń dla usług w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.