Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 34

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 34

Strona 34 z 136

2) 3)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, EE, HU, MT, RO, SI: Bez ograniczeń. IT, CZ, SK: Wymóg stałego pobytu. LT: Obywatele innych krajów muszą zdać dodatkowy egzamin z kwalifikacji. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, zgodnie z informacjami wskazanymi w sekcji poziomej ppkt (iii).

4)

L 251/47

L 251/48

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i inne osoby zajmujące się usługami paramedycznymi (CPC 93191 (*), z wyjątkiem AT, gdzie CPC 9319 obejmuje następujące formy działalności: pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, logopedzi, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia, psycholodzy i psychoterapeuci) Bez ograniczeń, z wyjątkiem FI, LU, PL i SE: Brak. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. ES, PT: Pielęgniarki – dostęp ograniczony do osób fizycznych. IT: Pielęgniarki – dostęp ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. FR: Świadczenie wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) lub SCP. AT: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych, z wyjątkiem psychologów i psychoterapeutów: brak. SE: Test potrzeb stosowany w celu podjęcia decyzji w sprawie liczby praktyk prywatnych, które będą subwencjonowane przez system ubezpieczeń społecznych. LT: Dostęp ograniczony do spółek jednoosobowych. Stosowany może być test potrzeb ekonomicznych. PL: Wymóg obywatelstwa. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Ograniczone zezwolenie na pełnienie konkretnych funkcji może zostać przyznane na maksymalnie 18 miesięcy. PT: Warunek obywatelstwa. IT: Z zastrzeżeniem testu potrzeb ekonomicznych: decyzja jest uwarunkowana wolnymi stanowiskami w regionie i niedoborem personelu. AT: osoby fizyczne, z wyjątkiem pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, mogą zakładać praktyki zawodowe w Austrii, pod warunkiem że dana osoba wykonywała zawód przynajmniej przez trzy lata poprzedzające założenie praktyki zawodowej w Austrii. LV: Dostęp jest ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. Potrzeby ekonomiczne określa się na podstawie łącznej liczby pielęgniarek w danym regionie, posiadających zezwolenie lokalnych władz ds. opieki zdrowotnej. PL: Wymóg obywatelstwa w przypadku położnych i pielęgniarek. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) 1) 2) 3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem FI, LU, PL i SE: Brak. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. LT: Brak, z wyjątkiem dostępu w warunkach rynkowych.

j)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Wymóg stałego pobytu w celu uzyskania koniecznych zezwoleń indywidualnych od Krajowej Rady Zdrowia. BG, CY, CZ, EE, HU, MT, RO, SI, SK: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Wskazuje, że określona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.