Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 35

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 35

Strona 35 z 136

BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) Bez ograniczeń. 2) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. 3) (1) AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. DE, DK, ES, EL, IT (2), LU, NL, PT: Dostęp ograniczony wyłącznie do osób fizycznych. BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Wymagany tytuł farmaceuty. BE, DE, DK, ES, FR, IT, IE, PT: Stosowany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: Na zasadzie traktowania narodowego dostęp wyłącznie przez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions) SNC i SARL. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych warunków: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak, w ramach ustanowionych kontyngentów, dostęp dla obywateli państw trzecich jest możliwy, pod warunkiem że usługodawca posiada francuski dyplom farmacji. DE, EL: Warunek obywatelstwa. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DK, ES: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL

Farmaceuci (sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych – część CPC 63211)

1) 2) 3)

Bez ograniczeń.. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych warunków: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. IT, PT: Wymóg stałego pobytu. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DK, ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

4)

L 251/49

(1) (2)

W przypadku gdy zakładanie aptek jest przedmiotem testu potrzeb ekonomicznych, główne kryteria brane pod uwagę to: liczba ludności, liczba istniejących aptek i ich zagęszczenie geograficzne. Kryteria te stosowane są na zasadzie traktowania narodowego, z wyjątkiem FR. Zobowiązanie dodatkowe: w I, stowarzyszenia zawodowe (nierejestrowane jako przedsiębiorstwo) między osobami fizycznymi są dozwolone.

L 251/50

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi komputerowe i pokrewne Usługi doradztwa związane z instalacją sprzętu komputerowego (CPC 841) Usługi w zakresie implementacji oprogramowania (CPC 842) Usługi w zakresie przetwarzania danych (CPC 843) Usługi w zakresie baz danych (CPC 844) oraz konserwacji i napraw (CPC 845) Inne usługi komputerowe (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 849. BG: wyłącznie usługi w zakresie przygotowywania danych (CPC 8491)) 1) 2) 3) 4) Brak. Brak. Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) 4) Brak. Brak. Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii).

B. a)

PL

b)

c) d)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

e)

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES, EL, IT, LU, NL, SE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, NL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem naukowców z dziedziny komputerów, analityków systemów, programistów, analityków dokumentacji oprogramowania i praktyków inżynierów, dla których wymagane są: wykształcenie wyższe oraz trzyletnia praktyka zawodowa w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.