Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 37

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 37

Strona 37 z 136

BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: — Naukowcy posiadają umowę o pracę zawartą z organem badawczym. — Pozwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy z możliwością przedłużenia na czas trwania umowy. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. — Organ badawczy zobowiązany jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. Tylko w odniesieniu do HU: Osobistości o uznanej renomie na arenie międzynarodowej, które zostały zaproszone przez naukowe instytuty badawcze, na czas trwania zaproszenia.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, PT: Wymóg stałego pobytu dla psychologów. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR i LU, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii).

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/53

L 251/54

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinach interdyscyplinarnych (CPC 853) 2) 3) Brak, z wyjątkiem CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii), oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FR: — Naukowcy posiadają umowę o pracę zawartą z organem badawczym. — Pozwolenie na pracę zostaje udzielone na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy z możliwością przedłużenia na czas trwania umowy. — Wymagane jest spełnienie wymogów testu potrzeb ekonomicznych. — Organ badawczy zobowiązany jest wpłacić podatek do Międzynarodowego Biura Migracji. Tylko w odniesieniu do HU: Osobistości o uznanej renomie na arenie międzynarodowej, które zostały zaproszone przez naukowe instytuty badawcze, na czas trwania zaproszenia. 1) 2) 3) Brak, z wyjątkiem CY, CZ, FR, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, CZ, EE, IE, LT, LV, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i FR, gdzie w kwestii czasowego wjazdu naukowców obowiązują wskazania w sekcji poziomej ppkt (iii). 1)

c)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

D. a)

Usługi w zakresie nieruchomości (*) Związane z nieruchomościami stanowiącymi majątek własny lub dzierżawionymi (CPC 821) 1) 2) 3) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. ES: Dostęp wyłącznie poprzez osoby fizyczne, spółki osobowe lub „sociedad en comandita”. 1) 2) 3) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Przedmiotowe usługi wiążą się z zawodem pośrednika obrotu nieruchomościami i nie mają wpływu na żadne prawa i/lub ograniczenia wobec osób fizycznych i prawnych, nabywających nieruchomości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.