Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 43

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 43

Strona 43 z 136

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1) 2) 3)

IT: Bez ograniczeń. dla działalności zarezerwowanej dla agronomów i „periti agrarni”. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń.

IT: Dostęp dla agronomów i „periti agrari” jest ograniczony do osób fizycznych. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, PT: Wymóg stałego pobytu dla agronomów RO: Bez ograniczeń.

L 251/61

L 251/62

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) BG, RO: Bez ograniczeń. 2) RO: Bez ograniczeń. 3) ES, PT: Dostęp dla inżynierów wydobycia jest ograniczony do osób fizycznych. BG, LT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: FI: Prawo do starania się, żądania lub wydobycia zasobów jest ograniczone do osób fizycznych przebywających na stałe na obszarze EOG. Zgody na odstępstwa od wymogu stałego pobytu udziela Ministerstwo Handlu i Przemysłu. LT, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

PL

g)

Usługi w zakresie doradztwa i konsultingowe odnoszące się do rybołówstwa BG: część CPC 882

1) 2) 3) CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

h)

Usługi odnoszące się do przemysłu wydobywczego BG: Usługi na zlecenie w zakresie naprawy i demontażu sprzętu wykorzystywanego na polach naftowych i gazowych (część CPC 883)

1) 2) 3) 4)

BG, RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. BG, LT, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: PT: Wymóg stałego pobytu. LT, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.